Om institutionen

Välkommen till Institutionen för kulturvetenskaper!

Här erbjuds studenter och forskare inspirerande möjligheter att kombinera flera olika ämnen – och att samarbeta över disciplingränserna. Institutionen vill genom sin forskning och sitt breda utbildningsutbud medverka till en dynamisk teori- och ämnesutveckling inom det kulturvetenskapliga fältet. En väsentlig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studiet av kultur – och alla dess skiftande yttringar och tolkningar. Det är också viktigt att framhäva de tillämpbara färdigheter som våra studenter skaffar sig genom utbildningen.

Vår utbildning

Här kan du läsa om våra kurser, ämnen och program.

Vår forskning

Här kan du läsa om vår forskning och forskare.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-09-15