Högre seminariet i bokhistoria

Regelbundet forum för presentation och diskussion av avhandlingsprojekt och forskningsprojekt i bokhistoria eller närliggande ämnen.
Inga kommande händelser för tillfället

Kontaktinformation

Jonas Nordin
Professor, Avdelningen för bokhistoria

Telefon
046–222 31 42

E-post
Jonas.Nordinkultur.luse