lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i digitala kulturer

HGDIK

Programkod: HGDIK
Engelsk titel: Bachelor Programme in Digital Cultures
Högskolepoäng: 180

Utbildningsplan (PDF)

Utbildningsplan (på engelska) (PDF)

Beskrivning

Kandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till dig som är intresserad av samhällets digitala utveckling, hur utvecklingen påverkar oss som människor och hur vi bäst samspelar med vår digitala värld.

Digitala kulturer är i grunden ett teoretiskt ämne men fokus ligger på att förena teori med praktik. Det innebär för det första att du som student får tillägna dig teoretiska kunskaper för att kunna förstå och analysera det digitala samhällets utveckling och dess konsekvenser. För det andra får du omsätta det du lär dig i praktiken genom att till exempel producera och hantera digitalt innehåll på olika sätt. Du får bland annat lära dig om idéutveckling, presentationsteknik, trendanalys, omvärldsbevakning, kulturanalys och att skriva för olika målgrupper. I utbildningens projektkurser vävs tillämpbara och teoretiska kunskaper samman och projekten görs i samarbete med aktörer utifrån.

Varför ett kandidatprogram i digitala kulturer?

Digitaliseringen har fört med sig en efterfrågan på personer som dels kan förstå och analysera det digitala samhället, dels kan tillämpa relevanta kunskaper praktiskt. I programmet förenas därför teori med praktik vilket ger dig redskap för att kunna fungera som en förmedlande länk mellan olika aktörer inom kulturbranschen och andra sektorer. De kommunikativa och analytiska färdigheter du får med dig från programmet är viktiga för att kunna förstå och verka i vårt digitala samhälle.

Jobb efter studierna

Med en kandidatexamen i digitala kulturer kan du bland annat jobba med digitala strategier och kulturförmedling som till exempel digitala medier-producent, webbkonsult eller researcher på webbredaktioner och kommunikationsbyråer.

Det här gör tidigare studenter i digitala kulturer:

Kim Virkamäki – Digital Media Specialist, Massive Entertainment

Torbjörn Andersson – Communicator, Identity and Access Management, IKEA

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2023-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

Alla kurser som ingår i programmet presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 5 är en valbar termin.

Termin 5

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

Programkoordinator

Mikael Askander, Programkoordinator, digitala kulturer

E-post mikael.askanderkultur.luse 

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Studievägledare

Anna Burstedt, studievägledare

E-post anna.burstedtkultur.luse

Telefon 046-222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund