lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i digitala kulturer

HGDIK

Programkod: HGDIK
Engelsk titel: Bachelor Programme in Digital Cultures
Högskolepoäng: 180

Utbildningsplan (PDF)

Utbildningsplan (på engelska) (PDF)

Beskrivning

Kandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till dig som vill utforska kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Du vill använda denna kunskap för att utveckla digitala strategier, arbeta i olika digitala produktionssammanhang eller jobba med nya sätt att förmedla kultur. Som student inom programmet utvecklar du både teknisk och humanistisk kunskap och kommer att kunna agera som en förmedlande länk mellan olika aktörer inom kulturbranschen men även andra sektorer.Vår kultur och vårt vardagsliv har blivit digitalt. Det kräver nya färdigheter, ny kunskap och nya redskap.  Det kräver en ny generation humanister.Vi har jobbat hårt med att ta fram ett program som är verksamhetsnära och forskningsnära, tillämpat och teoretiskt, djupgående och brett, historisk förankrat och aktuellt, down-to-earth och innovativt – allt på en gång! Ett program som ger studenterna de bästa förutsättningarna, färdigheterna och kunskaperna, men även kontakterna och den kaxighet som behövs för att klara sig i en föränderlig och ibland tuff arbetsmarknad och som gör vägen dit så spännande, utmanande och fylld med kreativa moment som det bara går.

Varför ett kandidatprogram i digitala kulturer?

Vi vill att du som framtidens humanist ska ha både teoretiska kunskaper för att kunna förstå och analysera det digitala samhällets krav och tendenser, men också kunna tillämpa dessa kunskaper praktiskt. I programmet får du redskap för att producera digitalt innehåll och för att uttrycka och ta vara på styrkan i dina idéer.

Programmet förenar teori med praktik. Utöver generella humanistiska färdigheter ger verktygskurser och kurser i digital produktion praktiska användbara redskap för ett arbete inom samhällets digitala utveckling.

Inom programmet lär du dig idéutveckling, presentationsteknik, att skriva för olika målgrupper, projektledning, gruppdynamik, omvärldsbevakning, storytelling, trendanalys, ljud-, bild- och webbredigering, konceptanalys, utvärdering, forskningsmetodik, kultur- och informationspolitik och kulturanalys m.m.

I programmets projektarbeten vävs tillämpbara och teoretiska kunskaper samman och projekten görs i samarbete med aktörer utifrån.

Allt detta skapar en unik profil för kandidatprogrammet i digitala kulturer.

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2022-06-05
Behörighet: Grundläggande behörighet

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

Alla kurser som ingår i programmet presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 5 är en valbar termin.

Termin 5

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

Programkoordinator

Mikael Askander, Programkoordinator, digitala kulturer

E-post mikael.askanderkultur.luse 

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Studievägledare

Anna Burstedt, studievägledare

E-post anna.burstedtkultur.luse

Telefon 046-222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund