lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studera utomlands

Att studera utomlands är ett sätt att profilera sin utbildning och få en ökad anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Att åka iväg som utbytesstudent innebär dessutom att du erbjuds en avgiftsfri studieplats och vägledning genom din ansökan. Det finns många partneruniversitet som Lunds universitet har samarbets- och utbytesavtal med. Det finns såklart också möjlighet att studera utomlands även på andra sätt om du är intresserad av en utbildning där inget avtal finns, men då söker du helt på egen hand och eventuella studieavgifter och terminsavgifter betalar du själv.

Ansökan om utbytesstudier görs vid den fakultet där du studerar. Läser du vid Institutionen för kulturvetenskaper är det Humanistiska och teologiska fakulteterna som gäller. Enda undantaget är University of California där en separat ansökan görs.

Ansöka om utbytesstudier kan alla studenter göra – oavsett om du läser en fristående kurs eller ett program. Läs mer om behörighetsvillkoren som gäller här:
Behörighet för att söka
.

Tänk på att en ansökan måste göras i god tid för att du ska kunna åka just den termin du önskar!

Vilka kurser du väljer att läsa under ditt utbyte är upp till dig själv att hitta och välja utifrån egna ambitioner och intressen. Vi uppmuntrar att söka kurser som är unika för värduniversitetet och som inte finns att läsa hemma i Lund till exempel,  eller att välja kurser som fördjupar och breddar de ämneskunskaper du redan har. Tanken är ju att valet av kurser ska berika dina studier och examina, så det kan vara bra att motivera valet av kurser vid ansökan – hur tänker du att de passar in i din utbildning?

Information om ämnen du kan och inte kan läsa hittar du i faktabladen om varje universitet.

Internationella kontoret hjälper dig som är intresserad av att åka på utbytesstudier. De finns på SOL (Språk- och litteraturcentrum), kontaktuppgifter hittar du här:
Internationella kontoret, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Här hittar du all information om utbytesstudier som du behöver:
HT-fakulteternas webb om att studera utomlands.
Lunds universitets webb om att studera utomlands.

Hur är det att åka iväg som utbytesstudent?

Läs om några studenters upplevelser av utbytesstudier. De delar med sig av sina erfarenheter och ger tips om hur du bäst tar till vara din tid som utbytesstudent.

Utbytesstudier – porträtt

Läsa kurser på engelska på hemmaplan?

Om du inte vill spendera en eller två terminer utomlands är ett tips att söka någon av alla de kurser som ges på engelska inom Lunds universitet. På så sätt får du in meriten att ha studerat på ett annat språk än svenska i din examen.

Ansökan görs via www.antagning.se / www.universityadmissions.se.