Ljudmiljöcentrum

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades av rektor 2005 och har sedan dess verkat som en centrumbildning med uppgift att studera ljudet som fenomen samt ljudvärldar och ljudmiljöer ur mång- och tvärvetenskapliga perspektiv.

Ljudmiljöcentrum är placerat vid Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ljudmiljöcentrums webbsida

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-10-01