lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Institutionen har flera studievägledare. Vänd dig till våra studievägledare med frågor och tankar inför och kring den egna utbildningen när det gäller kursval, studieplanering, studieteknik, examina och yrkesval. Du är också välkommen att diskutera olika problem som uppkommer i samband med studierna. Här kan du även få hjälp med efteranmälan till kurser och med information, t ex om stödåtgärder för studenter med dyslexi och andra funktionsnedsättningar.

Ansvar för huvudområden

Henrik Brissman

 • Arkivvetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Museologi
 • Musikvetenskap
 • Masterprogram i Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi (ABM)
 • Masterprogram i Historiska studier
 • Master's Programme in Visual Culture

Anna Burstedt

 • Etnologi
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Intermediala studier
 • Kulturadministration
 • Projektledning och entreprenörskap för humanister
 • Kandidatprogram i Digitala kulturer
 • Master's Programme in Applied Cultural Analysis

Valeria Naters

 • Bokhistoria

 Petra Larsson

 •  Kandidatprogram i Modevetenskap


Du kan självklart kontakta vem du vill av våra studievägledare oavsett vad din fråga gäller.

Kontaktinformation

Henrik Brissman, studievägledare

E-post Henrik.Brissmankultur.luse

Telefon 046-222 46 99

Rum LUX:C311, Helgonavägen 3

Boka tid för längre samtal.

 

Anna Burstedt, studievägledare

E-post Anna.Burstedtkultur.luse 

Telefon 046–222 94 33

Rum LUX:C313, Helgonavägen 3

Boka tid för längre samtal.

 

Valeria Naters, studievägledare

E-post Valeria.Naterskultur.luse

Telefon 046–222 31 40

Rum LUX:C312, Helgonavägen, 3

Boka tid för längre samtal.

 

Petra Larsson, studievägledare

E-post Petra.Larssonkultur.luse

Telefon 042-356517

Campus Helsingborg Våning 4 i byggnad C, rum 431

Boka tid för längre samtal.