Musikvetenskap

Ämnet musikvetenskap är en ung vetenskap både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Som europeisk universitetsdisciplin har ämnet en ca. 150-årig historia, i Sverige betydligt kortare. Den första professuren i musikvetenskap inrättades i Sverige inte förrän 1947 vid Uppsala universitet, därefter följde Göteborgs (1977) och Lunds universitet (1986). Från att från början huvudsakligen ha haft analys och historieskrivning inom området västerländsk konstmusik i centrum för forskningen, omfattar musikvetenskap idag praktiskt taget all slags musik i alla kulturer. Forskningsfältet har därtill vidgats mot områden som Sound Studies och musikpsykologi, och fortsätter en metodisk och teoretisk utveckling av områdena historiografi, musikalisk analys och stilanalys, kulturstudier, etnologi, sociologi och antropologi. Till de områden som ägnas särskild uppmärksamhet i Lund hör nyare musikhistoria; post-kolonial och global musikhistorieskrivning; musik- och ljudproduktion; ljudkonst, elektronisk musik och nyare konstmusik; jazz, populärmusik och progressiv rock; samt musik och ljud i tvärestetiska och -disciplinära sammanhang. Analyser av sådana empiriska områden görs ur estetiska, etnologiska, kulturella och samhälleliga perspektiv, samt i dialog med det nyare forskningsfältet Sound Studies. En del av forskningen bedrivs därtill inom ramen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Här görs exempelvis undersökningar av hur sinne och kognition påverkas av musik och ljud; av musikens klangliga och akustiska egenskaper; samt av ljudmiljöers estetiska och socio-materiella egenskaper. En annan anknytning har också den konstnärliga forskning som bedrivs inom ramen för Musikhögskolan, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Musikvetenskap i Lund deltar i nationella och internationella nätverk, seminarier, konferenser och publikationer.

Böcker (22 st)

Redaktörskap (50 st)

Artiklar (46 st)

Bokkapitel (101 st)

Förord (3 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Konferensbidrag (61 st)

Rapporter (6 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (42 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (18 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (9 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14