Carl Hassellöf – handläggare på Migrationsverket

Carl Hassellöf tog examen från masterprogrammet Applied Cultural Analysis (MACA) efter vårterminen 2018 och jobbar nu som handläggare på Migrationsverket i Stockholm.
 

I sin roll som handläggare möter han människor som kommit till Sverige från hela världen och som söker asyl och åberopar skyddsskäl.
– Jag möter människor som är i en väldigt utsatt position i samhället. Som flyktingar från krig och politisk förföljelse men även människor som kan ha varit utsatta för människohandel och tortyr. De har väldigt speciella erfarenheter med sig och i samtalet ska de berätta kortfattat och sakligt varför de inte kan återvända till sitt hemland. Det krävs en anpassningsförmåga i samtalet för att förhålla sig till det de berättar och få dem att berätta det som är relevant i det första skedet av deras asylansökan.
– Vi har färdiga mallar att utgå ifrån, men ofta krävs följdfrågor för att få fram de svar vi behöver. Ofta genomförs samtalen också genom en tolk. Carl lyfter fram att han i sitt nuvarande arbete har mycket nytta av de intervjustudier han gjort inom sin utbildning.
– Intervjuteknik har jag lärt mig från början i min utbildning. Redan inom kandidatprogrammet jag först läste gjorde vi många intervjustudier och senare också inom masterprogrammet. Till exempel skrev Carl sin masteruppsats om opinionsundersökningar och deras roll i samhället där han gjorde intervjuer med institut som producerar opinionsundersökningar om hur de upplever sin påverkan på opinionen.
– Jag hade tänkt ut ämnet för min masteruppsats redan tidigt när jag började plugga i Lund. Ämnet passade bra eftersom det var valår också. Genom sina intervjustudier har Carl lärt sig hur han ska ställa frågor men också hur han ska lyssna för att hänga med. Lyssningsteknik är precis lika viktigt, menar Carl.
– Särskilt i en situation där de jag intervjuar är väldigt utsatta måste jag lyssna noga. Det blir fel om jag ställer följdfrågor på sådant de redan har berättat. Att jag inom min utbildning har lärt mig intervjuteknik och jobbat mycket med intervjuer är guld värt i mitt nuvarande arbete. I asylansökningssamtalen antecknas allt som den asylsökande berättar och sedan ligger sammanställningen till grund för vidare utredning. Carl berättar att Migrationsverket är en stor organisation där man kan jobba med väldigt mycket olika uppgifter.
– Jag har fått en bra överblick över hur organisationen är uppbyggd. Det är väldigt allmänbildande att jobba här och i rollen som handläggare har man viss kontakt med även andra institutioner såsom Socialtjänsten, Polisen och Skatteverket. Det är intressant att själv se hur myndighetsutövning funkar. När Carl tog examen från masterprogrammet började han söka jobb i Stockholm.
– Jag ville snabbt ha ett jobb och har väl alltid tänkt att jag skulle kunna jobba statligt. Det kändes som en bra början att jobba på Migrationsverket. Det är spännande att det händer mycket där just nu. Innan Carl började plugga jobbade han några år på ett lager inom industri.
– Jag blev trött på det och kände att jag behövde göra något annat och hittade då ett kandidatprogam som omfattade mina intresseområden inom samhälls- och kulturanalys.
– Under kandidatutbildningen läste jag också en termin utomlands, vid University of Bristol i Storbritannien och skrev sen min kandidatuppsats på engelska och när jag hittade det internationella masterprogrammet i Applied Cultural Analysis kändes det som en naturlig fortsättning på min utbildning. Att få fortsätta med kulturanalys var ett plus och att det var ett internationellt program var stor anledning till att jag valde det. Om möjligheten dyker upp kan Carl tänka sig en internationell karriär så småningom.
– Jag har en önskan att få jobba och bo utomlands någon gång i livet, men det är ingen brådska. Det ska passa in i livet också. Annars tycker Carl att det i framtiden hade varit roligt att få jobba med integration på något sätt.
– Det jobb jag har nu är en bra början. Jag skaffar mig kunskap som inte alla har inom detta område och senare hade det varit roligt att få jobba med integrationsfrågor. Antingen statligt eller organisatoriskt. Det hade passat mig bra. Efter att han hade jobbat på lager lovade Carl sig själv att han aldrig igen skulle tycka att det är tråkigt att jobba.
– Det är för mig viktigt att ett jobb är intellektuellt utmanande och givande. Jobbet ska driva på mig och ge känslan av att jag inte är fullärd och få mig att vilja lära mig mer. Jag vill inte bli för bekväm i ett arbete – då blir det tråkigt.
– Jobbet jag har nu handlar om människor och är allmänbildande. Man lär sig mycket. Är man intresserad av migration och samhällsfrågor så är det en bra arbetsplats. Jag tycker att Migrationsverket är en bra plats att börja sin karriär på!


Publicerat 2018.

Porträttbild

Namn: Carl Hassellöf
Yrke: Handläggare på Migrationsverket i Stockholm
Utbildning: Kandidatprogram i samhälls- och kulturanalys, 180 hp och Master’s Programme in Applied Cultural Analysis, 120 hp.
Utlandsstudier: University of Bristol, Storbritannien, en termin.

Master's Programme in Applied Cultural Analysis

Migrationsverket
 

Läs om utbildningen i Applied Cultural Analysis här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-01