lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesutbildningar

Utbildning

Våra ämnesutbildningar kan du läsa som fristående kurser och själv kombinera till en examen.

Läs mer om olika sätt att ta en examen på sidan Vägar till examen

För att kunna ta en examen behöver du minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett och samma ämne, ditt huvudområde. Dessa 90 hp ska vara i form av grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs inom ett och samma ämne.

Hos oss kan du välja följande ämnen som huvudområde i en examen på grundnivå: bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap. Konsthistoria och visuella studier kan dessutom vara huvudområde i en examen på avancerad nivå i en filosofie magisterexamen.

Läs mer om våra ämnesutbildningar via länkarna nedan: