lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesutbildningar

Utbildning

Ämnesutbildningar kan du läsa som fristående kurser och kombinera så som du önskar till en examen.

Flera av våra ämnesutbildningar kan vara huvudområde i en examen. Det innebär att du kan läsa grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs inom ett och samma ämne och ta ut en filosofie kandidatexamen med ämnet som huvudområde. Följande ämnen kan vara huvudområde i en examen på grundnivå: Bokhistoria, Etnologi, Förlags- och bokmarknadskunskap, Idé- och lärdomshistoria, Intermediala studier, Konsthistoria och visuella studier, Kulturadministration samt Musikvetenskap.

Konsthistoria och visuella studier kan också vara huvudområde i en examen på avancerad nivå i en filosofie magisterexamen.

Läs mer om våra ämnesutbildningar via länkarna nedan:

Grundnivå

Arkivvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap
Bokhistoria
Etnologi
Förlags- och bokmarknadskunskap
Idé- och lärdomshistoria
Intermediala studier
Konsthistoria och visuella studier
Kulturadministration (inga kurser ges under 2018)
Modevetenskap
Museologi
Musikvetenskap
Projektledning och entreprenörskap för humanister

Avancerad nivå

Konsthistoria och visuella studier
Tillämpad kulturanalys
Visuell kultur