lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesutbildningar

Utbildning

Ämnesutbildningar kan du läsa som fristående kurser och kombinera så som du önskar till en examen.

Flera av våra ämnesutbildningar kan vara huvudområde i en examen. Det innebär att du kan läsa grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs inom ett och samma ämne och ta ut en filosofie kandidatexamen med ämnet som huvudområde. Följande ämnen kan vara huvudområde i en examen på grundnivå: Bokhistoria, Etnologi, Förlags- och bokmarknadskunskap, Idé- och lärdomshistoria, Intermediala studier, Konsthistoria och visuella studier samt Musikvetenskap.

Konsthistoria och visuella studier kan också vara huvudområde i en examen på avancerad nivå i en filosofie magisterexamen.

Läs mer om våra ämnesutbildningar via länkarna nedan: