lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Bokhistoria

Bokhistoria

Inom ämnet bokhistoria behandlas skriftkulturens alla olika dokument, allt från lertavlor till e-böcker, men framför allt uppmärksammas den tryckta boken. Man studerar boken som föremål, dess framställning och spridning, samt dess användning. Ämnet rör sig kronologiskt från alfabetens ursprung, antikens och medeltidens bokproduktion och bibliotek, till tryckteknikens framväxt och dagens digitala textvärld.

GrundnivåGes termin
Bokhistoria: Grundkurs, 30 hp (BBHA15)höst 2020
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA24)
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)
Bokhistoria: Handskriftens historia, 7,5 hp (BBHB51)höst 2020
Bokhistoria: Bibliotekens historia, 7,5 hp (BBHB52)höst 2020
Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 hp (BBHK02)höst 2020
Avancerad nivå
Bokhistoria: Paleografi, 7,5 hp (BBHR02)höst 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:


Nya kurser i bokhistoria

Under 2020 byter vi kurskoder på många av våra kurser inom bokhistoria:

BBHA14 (grundkursen) ersätts av BBHA15 – ges med start HT20.

BBHA23 (fortsättningskursen) ersätts av BBHA24 – ges med start HT21.

Kurserna BBHB51, 52, 53 och 54 (7,5 hp-kurser) ingår i BBHA15, men de ges även som fristående kurser.

Kurserna BBHB55 och 56 (7,5 hp-kurser) ingår i BBHA24, men de ges även som fristående kurser.

BBHK02, kandidatkursen och BBHR02, Paleografi ändras inte.