Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • BBHR02

Kursen ger grundläggande kunskaper om den västerländska skriftens historia, skriftformernas utveckling, liksom om paleografins och kodikologins teorier och arbetsmetoder. Kursen omfattar även skrivmaterial och bokformer samt antik och medeltida bokproduktion.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-32050
Behörighet: filosofie kandidatexamen eller 90 högskolepoäng i valfritt ämne eller motsvarande kunskaper. Svenska 3/Svenska B.

Lärare: Elisabet Göransson, Per Stobaeus

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Detalj i en handskrift.

Kompetensprofil: bokhistoria

– om bokhistorikers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15