lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vägar till examen

Program- respektive ämnesutbildningar är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen examen (kandidat-, magister- eller masterexamen). Här beskriver vi vägen till examen genom fristående kurser:

Våra ämnesutbildningar är uppbyggda av fristående kurser. De ämnen du kan ta kandidatexamen i hos oss är bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap. 

För att ta ut en kandidatexamen (examen på grundnivå) behöver du läsa minst 90 högskolepoäng (hp), d.v.s. grund-, fortsättnings- och kandidatkurs, inom det ämne som du vill ha examen i. Utöver dessa 90 hp inom ditt s.k. huvudområde behöver du läsa ytterligare 90 hp, eftersom en kandidatexamen skall innehålla sammanlagt 180 hp.

De 90 hp som du läser utanför huvudområdet är helt valfria – du kan alltså själv välja vad du vill kombinera ditt huvudsakliga ämne med! Det kan till exempel vara ett eller flera andra ämnen vid vår institution, men det går också lika bra att välja ämnen från andra institutioner, andra fakulteter och andra lärosäten samt utbytesstudier eller andra studier utomlands. Gör dina val utifrån vad du själv är intresserad av och vilka kunskaper och färdigheter du vill få med dig från din tid vid universitetet. Boka gärna en tid med någon av oss studievägledare vid institutionen för att bolla idéer och diskutera kring detta.

Vanligtvis läser man 30 hp per termin (heltidsstudier) vilket innebär att en kandidatexamen tar 3 år att slutföra. Vilken ordning man väljer att läsa sina kurser i kan variera, och några exempel på hur det kan se ut finner du i illustrationen här nedanför. Alla kurser som skall ingå i examen måste vara avslutade (d.v.s. det måste finnas ett helkursbetyg).

Exempel på vägar till examen

Du kan läsa flera mindre kurser under en termin för att få ihop heltidsstudier (30 hp). Oftast är fristående kurser 30 hp, 15 hp eller 7,5 hp.

En utfärdad kandidatexamen ger grundläggande behörighet till utbildningar på avancerad nivå. En examen från avancerad nivå, d.v.s. magister- eller masterexamen, ger i sin tur grundläggande behörighet för att söka forskarutbildning.

Läs mer om våra ämnesutbildningar

Information om kandidatexamen vid Lunds universitet

Huvudområden och specialiseringar vid HT-fakulteterna (PDF)

Studera utomlands

Ta kontakt med våra studievägledare

Ansök om examen

När du ska ta ut en examen gör du en ansökan till examensavdelningen. Blanketter och instruktioner hittar du på examensavdelningens hemsida.