lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

skolsamverkan

Kontakt

Henrik Brissman, är en av tre studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper. Henrik är kontaktperson för vår skolsamverkan. Kontakta honom vid intresse att boka in ett besök vid en föreläsning eller ett besök hos er på er skola.

Kontaktperson

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund