Klara Bjelkenäs – förlagsredaktör på Lilla piratförlaget

Klara Bjelkenäs är förlagsredaktör på ett förlag i Stockholm där hon jobbar med barn- och ungdomsböcker. Hon fick jobbet via den praktik hon gjorde inom utbildningen förlags- och bokmarknadskunskap. Hon praktiserade på ungdomsbokförlaget Gilla Böcker och där fick hon se vad man gör på ett förlag, på riktigt.
 

– Jag gjorde praktik på ett bokförlag i Stockholm och när praktiken var slut så erbjöd de mig ett jobb. Jag åkte tillbaka till Lund, skrev min kandidatuppsats och dagen efter att terminen slutade flyttade jag till Stockholm. Jag hade verkligen flyt som fick jobb så snabbt, men det handlade också om att vara på rätt plats – jag satsade på att få praktik på ett förlag där jag verkligen trodde att jag kunde passa in, göra ett bra jobb, bidra med något, och ha roligt.

– För mig har nyckeln varit att satsa på det jag helst ville göra. Det jag tyckte verkade allra roligast och det som jag trodde att jag skulle vara bäst på.

Klara har en humanistisk bakgrund och med föräldrar som är bibliotekarie och musiklärare har det alltid varit självklart att kunna välja att plugga humaniora. Hon tycker att alla som har möjlighet borde läsa åtminstone någon kurs inom humaniora.

– Dels för att det är roligt att plugga humanistiska ämnen, men också för att de behandlar vad det är att vara människa. Att tänka och känna, språk och kultur. Inom humaniora får man fundera över livet, döden, kärlek, moral osv och lär sig förhoppningsvis att förstå dessa superstora och supermänskliga saker lite bättre. I dessa politiskt galna tider är det som de humanistiska ämnena lär ut – som kritiskt tänkande och förståelse för andra människor och kulturer – viktigare än någonsin.

Klaras väg in i arbetslivet började med studier i engelska och litteraturvetenskap och hon sökte efter sätt att få jobba med något inom de ämnesområdena.

– Jag testade journalistprogrammet i Göteborg, men hoppade av efter tre veckor. En kompis som pluggade i Lund berättade om ämnet förlags- och bokmarknadskunskap och jag tyckte det lät bra. När jag började kände jag ganska direkt att det var precis det här jag ville jobba med.

– Om man vill jobba med något förlagsrelaterat tycker jag verkligen man ska läsa förlags- och bokmarknadskunskap! Det finns många vägar in i förlagsbranschen, men att läsa förlagskunskap ger en koll på branschen, möjlighet att knyta kontakter till människor som redan är i branschen och, framför allt, ger en möjlighet att göra praktik på förlag. Att läsa förlags- och bokmarknadskunskap gav mig en plattform för att hitta ett jobb på ett förlag.

Klara rekommenderar att läsa förlags- och bokmarknadskunskap i kombination med något annat ämne som gör en mer specialiserad inom det man vill jobba med på ett förlag, t.ex. marknadsföring, försäljning, språk eller formgivning.

I sitt arbete som redaktör har Klara en arbetsdag som innebär att hon arbetar med text i någon form – genom att korrekturläsa och redigera manus. Hon jobbar också med form och sätter böcker och formger en del omslag. I arbetet ingår redigeringsmöten med författare och interna möten kopplade till bokproduktionen.

– Eftersom jag jobbar med språk så har jag väldigt stor nytta av de språkkunskaper och den grundläggande språkförståelse jag har fått av att studera språk och litteraturvetenskap. Med förlags- och bokmarknadskunskap fick jag en väldigt bra översikt över hur branschen ser ut och vad man faktiskt kan jobba med på ett förlag. Rent konkret är jag väldigt glad över att jag lärde mig sätta böcker, eftersom det är en av mina arbetsuppgifter idag.

Publicerat 2017.

Porträttbild
Foto: Ola Kjelbye.

Namn: Klara Bjelkenäs
Yrke: Förlagsredaktör för barn- och ungdomsböcker på Lilla piratförlaget i Stockholm
Utbildning: Kandidatexamen i förlags- och bokmarknadskunskap. Har även studerat engelska och litteraturvetenskap.

Lilla piratförlaget

Läs om förlags- och bokmarknadskunskap här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01