Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av 1 ordförande, 9 vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter, 2 representanter för övriga anställda (forskare/adjunkt/postdoktor och administrativ personal) samt 3 studeranderepresentanter (1 doktorand och 2 studenter).

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01 – 2023-12-31

 • Thomas Kaiserfeld, ordförande och prefekt
 • Jessica Enevold, ABM och digitala kulturer (suppleant Olof Sundin)
 • Jonas Nordin, bokhistoria (suppleant Kristina Lundblad)
 • Karin Salomonsson, etnologi (suppleant Lars-Eric Jönsson)
 • Charlotte Christensen-Nugues, idé- och lärdomshistoria (suppleant Monica Libell)
 • Cecilia Hildeman Sjölin, konsthistoria och visuella studier (suppleant Max Liljefors)
 • Philip Warkander, modevetenskap (suppleant Pernilla Rasmussen)
 • Sara Kärrholm, förlags- och bokmarknadskunskap (suppleant Robert Willim)
 • Mikael Askander, intermediala studier (suppleant Heidrun Führer)
 • Sanne Krogh Groth, centrumbildningarna (suppleant Johanna Rivano Eckerdal)
 • Thomas Olsson, övriga anställda/forskare/adjunkt/postdoktor (suppleant Björn Fritz)
 • Åsa Lundgren, övriga anställda/administrativ personal (suppleant Mia Krokstäde)
 • Doktorandrepresentant
 • Studeranderepresentant
 • Studeranderepresentant

Sekreterare: Valeria Naters, utbildningsadministratör
Doktorandrepresentant VT21: David Bowling, doktorand i idé- och lärdomshistoria

Sammanträdestider 2021

Sammanträdena hålls tisdagar 13.15-15 via Zoom under VT21, i LUX:C436 HT21, om inget annat anges.

9 februari
9 mars (obs 10.15-12)
13 april (strategidag 9.00-15)
11 maj
8 juni

24 augusti
28 september
11 november (torsdag)
7 december

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-01-21