Arbetsmiljö och studentmiljö

Inom Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT-fakulteterna) arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen. För mer information om arbetsmiljöfrågor:
Humanistiska och teologiska fakulteterna, arbetsmiljö

Skyddsombud

Skyddsombud för Institutionen för kulturvetenskaper: Ann-Sofie Klareld.
Ersättare för skyddsombud: Mikael Askander.
Studerandeskyddsombud, se: Kårens hemsida

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-16