Filippa Kugelberg, etnologi

Filippa Kugelberg har valt att läsa sin utbildning vid Lunds universitet som fristående kurser där hon själv väljer vad som ska ingå i examen. Hon började att läsa socialpsykologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten och läser just nu grundkursen i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper som tillhör humanistiska fakulteten.

Ämnet etnologi valde hon genom att kolla runt på Lunds universitets webb och läsa på om de olika utbildningarna. Hon var redan bekant med ämnet eftersom en vän till hennes mamma hade läst etnologi.
– Jag började läsa socialpsykologi som min första kurs på universitetet. Jag gillade verkligen ämnet, men ville inte gå direkt på en fortsättningskurs. Jag valde att komplettera med etnologi eftersom ämnet verkade knyta an bra till det jag redan läste. Många teoretiker som jag mött i mina studier i socialpsykologi återkommer i kursen i etnologi, men ämnet är mer inriktat mot kulturanalys. Det känns som en bra kombination – jag får studera människans beteende ur två olika perspektiv.

Filippa var fast besluten att inte läsa ett program med färdig kursstruktur utan att välja de kurser som intresserade henne. Det skulle vara kurser som har med människor att göra och inriktningen mot kulturanalys upplevde hon som spännande. 
– Jag vill forma min egen utbildning. Jag vill inte vara fast i ett program med specifika kurser. Genom att läsa fristående kurser hittar man sin väg efter hand. Jag vill skapa en egen utbildning som passar mig.

Just nu planerar Filippa att fortsätta studera både socialpsykologi och etnologi och kombinera ämnena i en kandidatexamen. Hon varvar gärna kurserna och i höst ska hon läsa fortsättningskursen i socialpsykologi.
– Jag tycker om att låta kunskapen landa lite, så nu ska det bli roligt att läsa socialpsykologi igen.

Sen fortsätter hon gärna med mer etnologi och kombinerar eventuellt med ytterligare något ämne inom kulturvetenskaper, kanske idé- och lärdomshistoria. 
– Det är givande att få läsa kurser inom både samhällsvetenskap och humaniora. Det är ett bra miljöombyte att variera studierna och ämnena, säger Filippa.

När det gäller yrkesval har hon under åren ändrat sig mycket kring vad hon vill göra i framtiden. 
– Jag jobbade några år i byggbranschen, efter gymnasiet, men har hela tiden varit intresserad av att jobba med människor. Min mamma är socionom och det har inspirerat mig. Jag gjorde tester för att få reda på vad jag är bra på och återkommande sa testerna att jag ska jobba med människor. Men socialarbetare eller psykolog är inte riktigt det jag vill bli.

– Inom etnologin observerar och funderar man över olika sociala sammanhang och hur människor agerar och hur vi fungerar i grupp. Vidare studeras kulturella mönster och hur människor interagerar med varandra. Det är just detta som är väldigt intressant. Jag har fått upp ögonen för sånt jag inte tänkt på tidigare. Det har varit berikande.

– Just nu tror jag att jag skulle vilja jobba med olika projekt. Projektledning kanske. Jag vill gärna studera ungdomar och ungdomsgäng. Göra observationer och följa dem under längre tid och kanske samarbeta med fritidsledare. Just nu skulle det vara ett drömprojekt. I framtiden skulle det vara intressant att få forska – doktorera och kanske föreläsa.

För många är etnologi ett ämne de inte känner till eller vet vad det innebär. Filippa förklarar etnologi som ett ämne som handlar om vardagliga händelser och företeelser – det vi människor gör i vardagen. I ämnet undersöker man sedan dessa händelser och analyserar dem. Filippa exemplifierar med en av kursens uppgifter.
– I kursen gjorde vi en observation på tema ”väntan”. Vi skulle gå runt och leta upp väntan. Det var väldigt svårt, men intressant. Vi hade väldigt många olika perspektiv på vad uppgiften och begreppet väntan kunde innebära. Jag satte mig på en stadsbuss och åkte hela turen och studerade vad som hände på bussen och vad resenärerna gjorde. Vad är det jag ser? Men snarare, vad är det jag inte ser? Vad pågår här, egentligen?

Filippa upplever att etnologi skiljer sig från andra mer teoretiska kurser genom den praktiska delen av utbildningen. 
– Man får göra flera observationer och besöka utställningar. Vi åkte bland annat till Dunkers kulturhus och såg en utställning om Helsingborgs historia som vi fick granska ur ett källkritiskt perspektiv.

Filippa rekommenderar verkligen att läsa ämnet etnologi och att skapa sin egen utbildning genom att kombinera fristående kurser.
– Många har en bestämd uppfattning om vad de vill plugga. Jag kom in på mitt fjärdehandsval första gången jag sökte, men det blev väldigt rätt ändå. Det är okej att ändra sig längs vägen och man kan inspireras under tiden man studerar. Många är stressade över yrkesval, men jag tänker att för mig är det viktigt att göra det som jag tycker är roligt. Det finns så många intressanta kurser på Lunds universitet som man kan kombinera till en personlig utbildning – varför ska man inte göra det då?
 

Publicerat 2020-06-05.

Porträttbild
Namn: Filippa Kugelberg
Utbildning: Socialpsykologi och etnologi

Mina tre bästa tips till dig som ska studera i Lund

  1. Vandra i området kring Källby och Sankt Lars, längs med Höje å.
  2. Besök Lunds botaniska trädgård och även deras vackra och rogivande växthus.
  3. Käka billig och god lunch på Karna och Ilias kafé på Socialhögskolan.

Läs om utbildningen i etnologi här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25