Information om ansökan och urval

Letter of intent

Ansökan till ABM-masterprogrammet görs via antagning.se. Anmälningsperioden öppnar i mars och sista anmälningsdag är i mitten av april (för exakt datum se antagning.se). Den som har kandidatexamen (valfritt huvudämne) om 180hp (120p enligt tidigare poängsystem) eller motsvarande är behörig att söka. Ett personligt brev med avsiktsförklaring (Letter of intent) är ett led i urvalsprocessen för antagning till ABM-masterprogrammet. Det innebär att du samtidigt med ansökan och senast sista anmälningsdag måste skicka ett personligt brev till institutionen där du talar om varför du vill gå just den här utbildningen samt den ämnesinriktning du vill studera. Ansökningar utan personligt brev kommer inte att behandlas, och inte heller försent inkomna ansökningar. 


Bedömningen av de personliga breven innebär att man utvärderar de sökandes motivation och lämplighet för utbildningen och de yrkesverksamheter den kan leda till. De sökande som visar att de är tydligt motiverade och passar för utbildningen kommer att kallas till en personlig intervju, efter vilken det slutliga urvalet görs, baserat på en sammanvägning av brev, intervju samt akademiska meriter. Intervjuerna görs i regel under maj månad och hålls under en för- eller eftermiddag. Vi börjar med en gemensam introduktion till programmet och dess upplägg. Därefter görs korta individuella intervjuer (om ca 15 minuter). Under dagen ges tillfälle att träffa lärare och andra sökande till programmet.

Följande gäller för det personliga brevets utformning:


Det personliga brevets innehåll ska visa din motivation för utbildningen, dina förväntningar på framtiden, hur du reflekterar och resonerar i fråga om studieval respektive yrkesval, samt din kommunikationsförmåga. Du ska här också ange vilken ämnesinriktning (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi) som du avser att välja och om du kan tänka dig någon annan inriktning. Detta är inget absolut val och det påverkar inte dina chanser att bli antagen till programmet.


  • Dina kontaktuppgifter – namn, postadress, e-post, telefon, samt personnummer – anges på separat blad.
  • Utöver kontaktuppgifterna får brevet innehålla högst 1500 ord (ca 3 sidor). På varje sida ska ditt personnummer anges i sidhuvud eller sidfot, men ditt namn ska bara anges på den separata sidan med kontaktuppgifter. Detta är för att ditt personliga brev ska vara anonymt för bedömaren.
  • Försök vara så tydlig som möjligt så att ditt budskap inte riskerar att missförstås.

Rekommenderad struktur för det personliga brevet:

  • Presentera dig! Ditt brev ska ge en bild av vem du är, inklusive utbildningsbakgrund, erfarenheter av arbetslivet, fritidsaktiviteter, etc.
  • Meddela vilken ämnesinriktning du vill gå. Om du kan tänka dig mer än en inriktning så ange prioritetsordning.
  • Berätta och motivera varför du vill gå den här utbildningen. Detta är det allra viktigaste avsnittet i ditt personliga brev.
  • Beskriv hur du fungerar i förhållande till andra människor i en utbildning eller i arbetslivet.

Ditt personliga brev skickas till ABM, Institutionen för kulturvetenskaper, BOX 192, 221 00, Lund eller via e-post till antagning.abmkultur.luse (skriv ABM på ämnesraden). Brevet ska vara institutionen tillhanda senast sista anmälningsdag (se aktuellt datum på antagning.se).

Den ämnesinriktning du väljer påverkar inte dina möjligheter att bli antagen! Slutgiltigt val av inriktning görs efter utbildningens början.

Frågor ställs till antagning.abmkultur.luse

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-16