lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Modevetenskaplig seminarieserie

Modevetenskaplig seminarieserie vänder sig till alla modeintresserade forskare. Tillsammans utforskar vi mode ur olika perspektiv och i relation till olika kulturella och samhälleliga sammanhang i historia och samtid.

Kontaktinformation

Pernilla Rasmussen
Programkoordinator och lektor i modevetenskap

Telefon
046–222 83 93

E-post
pernilla.rasmussenkultur.luse