Tin Hoang, kandidatprogram i modevetenskap

Vad var det som gjorde att du valde att läsa modevetenskap?

Sedan barnsben har jag haft en fascination och en djup relation till färg och form. Programmets varierande kurser och ämnen verkade intressant och spännande. Mitt intryck var att programmet utforskar kultur, människa och kreativa uttryck – alla är ämnen jag har nyfikenhet kring. Jag ser en internationell framtid inom branding eller som art director, men visuell kommunikation är mer än färg och form. Programmet hjälper en att nå en djupare förståelse om betydelsefulla idéer och ting som har format världen, med fokus på det estetiska och det teoretiska.

Hur är det att läsa på universitetet?

Att läsa på universitetet är en spännande utmaning som prövar disciplin, ansvar och kritiskt tänkande. Det är en rolig utmaning som utvecklar oss till att vara nyfikna på möjligheter och konsekvenser. På grund av pandemin har skolmiljön varit annorlunda, men universitetet inspirerar oss till att vara motiverade. Föreläsningarna är fantastiskt intressanta, och lärarna främjar öppna dialoger med entusiasm och öppenhet. Det har varit en prövande tid att inte kunna socialisera och lära känna sina kursare fritt, men det positiva är att alla är motiverade och vill framåt. Det är en känsla av samhörighet och gemenskap – vi alla har ett delat intresse och öppenhet kring mode.

Hur kan en vecka som modestudent se ut?

En vecka som modestudent är en kombination av självstudier och digitala föreläsningar. Vi har mellan två till fyra föreläsningar per vecka, och oftast avslutas skolveckan med seminarier där vi diskuterar kurslitteraturen vi läst. Det är mycket läsning och självständigt arbete under skoldagarna. För att hålla igång motivationen brukar jag prata med mina kursare, och tillsammans stöttar vi varandra inför tentor och inlämningar.

I dagsläget sker föreläsningarna digitalt, vi har därför friheten till att forma dagen som vi vill. Jag kombinerar studierna med fotografi och jobb på en kommunikationsbyrå. När jag fotograferar får jag möjlighet att tillämpa teorier jag lärt mig under programmet, och kan planera mina projekt i relation till estetiska trender och idéer med tydliga målbilder.

Hur skulle du beskriva modevetenskap med tre ord?

Provocerande, ögonöppnande och kreativt.

På bara två terminer har jag behövt ifrågasätta min relation till mode och färg och form. Vi lär oss att mode inte bara berör kläder eller yta, men att det är en bransch lika verklig och viktig som alla andra. Modevetenskap försöker ge svar och olika tolkningar, men ställer också viktiga frågor som berör identitetspolitik, media, dräkthistoria och konsumtionskultur.

Har du redan nu funderingar kring den valfria femte terminen?

Jag ser fram emot den valfria terminen. Just nu är jag inspirerad av att läsa utomlands och ser det som en jättemöjlighet till att bredda mina vyer på. Oavsett, så är jag nyfiken på kurser inom marknadsföring eller att lära mig ett nytt språk. Den valfria terminen ger oss chansen till att utforska eller fördjupa oss inom olika ämnen, och tills dess har vi möjlighet att bli inspirerade under programmets gång.
 

Publicerat 2021-04-01.

Tin Hoang. Foto.

Namn: Tin Hoang
Utbildning: Kandidatprogram i modevetenskap, 180 hp. Antagen 2020, läser termin 2 vårterminen 2021.

Läs om utbildningen i modevetenskap här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-26