Planera dina studier

För att du ska kunna följa din utbildning på ett så bra sätt som möjligt så är det bra om du planerar dina studier. Ta en stund i början av veckan och gör en plan för de kommande dagarna. Här listar vi några tips på sådant som kan vara bra att tänka på.

Se över ditt schema i TimeEdit. Gör ett eget veckoschema och lägg in när det är föreläsningar och när inlämningar ska vara klara (se mall för veckoschema nedan). 

Gå på föreläsningarna! De är inte alltid obligatoriska men de är till stor hjälp för din inläsning och förståelse. Inför föreläsningarna finns det ofta läsanvisningar. De är ett bra verktyg för att du ska vara förberedd till diskussioner och få en förförståelse inför föreläsningarna. Är du förberedd har du möjlighet att ställa frågor under föreläsningarna och du får mer ut av dina studier. Läsanvisningarna är också en fingervisning om hur du tidsmässigt bör planera att läsa din kurslitteratur. Utöver föreläsningar har många kurser seminarier. Seminarierna är ofta i mindre grupp och där finns utrymme till diskussion och ni kan ta del av varandras tankar och funderingar kring kursens innehåll.

Träffa gärna dina kurskamrater för att diskutera litteraturen mellan föreläsningarna. Tillsammans ökar ni förståelsen och kan lära av varandra. Det är naturligtvis också ett bra tillfälle att lära känna de andra på utbildningen.  

När det gäller kursuppgifter och tentamen – läs instruktioner till uppgifter mer än en gång. Ta en del i taget! Diskutera med dina kurskamrater om frågor uppstår.  

Har du svårt att komma igång? Ta hjälp av andra, bestäm tid och plats när ni ska ses och vad det är som ska göras. På institutionen har vi även ”kom igång”-grupper som du kan delta i.  

SI-mentorerna är studenter som läst samma ämne, kurs eller program som du. De har schemalagda möten där ni träffas för att prata om litteratur, uppgifter och annat som dykt upp under föreläsningarna. Undersökningar visar att de studenter som deltagit i dessa studiegrupper klarar sina studier mycket bra. Läs mer om Mentorsverksamheten här.

Ta hjälp av studieverkstaden om du behöver stöd i dina studier.

Fyll i ett veckoschema

  1. Gör ett enkelt schema. Se bild som exempel.
  2. Vad har du för mål för veckan? Vad tänker du att du ska vara klar med? Skriv upp.
  3. Delmål. Under varje dag bestämma vad du ska göra, hur mycket du ska läsa, uppgifter du ska skicka in osv.
  4. I schemat skriv även in vardagliga saker såsom lunch, tvätt, disk, samtal du behöver göra och dylikt. Då är det mycket lättare att jobba med studierna fokuserat för att sen ta tag i det andra. Stryk över det du har gjort i schemat.
  5. Distraktioner! Lägg undan mobilen under tiden du arbetar. Bestämt dig för att sitta koncentrerat 20-30 minuter. Ta en micro paus och fortsätt igen.
  6. Efter varje dag gå igenom målen du satt och reflektera över vad som vad bra och vad du behöver flytta fram till nästa dag.
  7. Naturligtvis är det viktigt att närvara vid de digitala föreläsningarna och följa eventuella läsanvisningar. Det underlättar ditt arbete enormt.
  8. Fastnar du? Ta frisk luft och gå sen tillbaka till studierna.
  9. Njut av det du har åstadkommit och gå igenom ditt schema så du ser vad du faktiskt har gjort.
Ett veckoschema måndag till söndag med rutor att fylla i från kl 7-23
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-22