Anna Palmehag – reporter och analytiker, Øresundsinstituttet

Exempel på arbetsuppgifter i mitt nuvarande arbete

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscenter med fokus på Öresundsregionen. Jag arbetar både som reporter och analytiker och ibland flyter de båda uppdragen samman. Några av analyserna jag arbetat med har handlat om mentala gränshinder mellan Sverige och Danmark eller mellan Sverige och Norge, life science-forskning i Öresundsregionen, skatteregler för gränspendlare i Norden eller nya huvudkontor i Malmö. Mitt arbete innebär oftast att intervjua både experter och ”vanligt folk”, ibland även att samla in statistik och sätta mig in i lagstiftning, och att utifrån denna information dra slutsatser och föra resonemang. Samt inte minst att presentera dem i text och grafik. Som reporter följer jag nyhetsflödet i Sverige och Danmark och skriver en hel del rewrites av nationella nyheter, eftersom en del av tanken med vår nyhetsbyrå News Øresund är att låta svenskar ta del av danska nyheter och vice versa. Jag skriver också egna nyheter, som ofta handlar om gränsregionalt samarbete, gränshinder eller politik som rör Öresundsregionen. Då gör jag intervjuer, läser rapporter, fotar och skriver. Att redigera bilder tillhör också uppgiften och ibland att översätta mina danska kollegors artiklar till svenska. Varje vecka samlar vi veckans nyheter i ett danskt och ett svenskt veckobrev och ofta håller jag i arbetet med ett av dem. Nyligen har vi också avslutat arbetet med en bok inför Öresundsbrons 20-årsjubileum, som vi ger ut tillsammans med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Øresundsinstituttets del har främst varit att bidra med intervjuer med människor som rör sig och verkar i regionen och boken innehåller också ett antal forskaressäer. Jag har varit medredaktör för boken och hållit samman arbetet med intervjuerna, bilder till hela boken, vår del av korrläsningen och mycket annat.

Det bästa med mitt arbete är

Att det är varierande vad gäller arbetsuppgifterna. Att jag till stor del arbetar självständigt och råder över min tid. Och jag rent personligen oftast tycker att de ämnesområden som vi bevakar är intressanta. Vissa analyser är naturligtvis roligare att arbeta med än andra, men det är spännande att få inblick i både politik, regelverk och människors vardag i gränsregioner, såväl i Öresundsregionen som runt om i Norden.

Exempel på något jag lärde mig under/i min utbildning som jag använder i mitt arbete idag

”De etnologiska glasögonen” – som man åtminstone pratade om när jag pluggade – lärde jag mig att se med när jag läste etnologi och dem har jag kvar. Det sättet att se och analysera fenomen har jag haft nytta av, inte minst när jag arbetat med två analyser av så kallade mentala gränshinder. Det innebar att vi tittade närmare på kulturella föreställningar, vanor, traditioner och annat som hejdar företagare från att arbeta över gränsen, och där kom min etnologibakgrund väl till pass. Men även i arbetet i stort använder jag mig av intervjuteknik och analytiska angreppssätt som jag fått med mig från etnologin. Det är inte något jag ständigt reflekterar över, men det har gett mig en bra grund att stå på. Som journalist har jag naturligtvis också haft stor nytta av min journalistutbildning. Jag har också läst en del danska, som gör att jag nu kan fuska mig fram på språket och det är praktiskt på ett dansk-svenskt kunskapscenter.


Publicerat 2020-04-16.

Porträttbild.
Foto: News Øresund.

Namn: Anna Palmehag
Yrke: reporter och analytiker, Øresundsinstituttet
Utbildning: Magisterexamen i etnologi vid Lunds universitet, inklusive engelska, litteraturvetenskap, teoretisk filosofi, danska, spanska samt queerteori och feministisk forskning. Dessutom journalistexamen från Skurups folkhögskola.
Examensår: 2005

Läs om utbildningen i Etnologi

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01