Utbildningsutbud

Etnologi

KULTURMÖTE, VARDAGSLIV, HISTORIEBRUK. I etnologi studerar vi hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. För att kunna göra detta problematiseras den roll som genus, klass, etnicitet, och kulturell identitet spelar i vårt möte med andra människor och den sociala omgivningen.

Hur har uppfattningar om svensk kultur förändrats över tid? Och vilken roll spelar dessa uppfattningar för hur olika grupper av människor möter och förhåller sig till varandra i samhället, både förr och nu? Hur har vår syn på kropp, hälsa och välmående förändrats?

Genom att läsa etnologi kommer du att förstå hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och naturliga. Utöver dessa vetenskapliga insikter om vardagsliv, kulturmöte och historiebruk kommer utbildningen i etnologi även att ge dig erfarenhet av de etnografiska metoder som behövs för att planera, organisera och genomföra fältarbete kring de kulturella företeelser och aspekter av vardagslivet som du själv vill veta mer om.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Illustration av utbildningsvägar där olika kursblock sätts samman till en kandidatesxamen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Etnologi på instagram

@etnologi_i_lund finns på Instagram. Följ oss gärna!

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil – etnologi

En folder om etnologers kunskaper och kompetenser.

Utbildningsvägar för etnologistudenter

Läs etnologi 90 hp och fortsätt med en praktik/projekt-kurs eller ett masterprogram! Klicka här för att få veta mer!