Utbildningsutbud

Etnologi

I ämnet etnologi studerar du varför vi gör som vi gör och hur det blev som det blev. Du lär dig att vrida och vända på vardagliga företeelser för att förstå samhället ur ett kulturellt perspektiv. Du lär dig även att analysera den betydelse roller har i mötet mellan människor, roller som till exempel genus, klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet.

Kurserna i etnologi hjälper dig att svara på frågor som: Hur har vanor, normer och värderingar förändrats över tid? Vilken betydelse har de i mötet mellan människor? Hur har vår syn på kropp, hälsa och välmående förändrats? Kurserna övar dig dessutom i metoder och tekniker som behövs för att kunna planera, organisera och arbeta med kulturanalys. 

Som etnolog lär du dig att ifrågasätta, både fördomar och sådant som uppfattas som normalt och självklart. Kunskaper i etnologi är därför viktiga inom en rad områden där människor med olika bakgrund möts. Du kan arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du kan arbeta med omvärldsanalys, kommunikation, arkivering och dokumentation inom såväl kultur- och museisektorn som inom intresse- och branschorganisationer.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Illustration av utbildningsvägar där olika kursblock sätts samman till en kandidatesxamen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Etnologi på Instagram

@etnologi_i_lund finns på Instagram. Följ oss gärna!

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil: etnologi

– om etnologers kunskaper och kompetenser.

Utbildningsvägar för etnologistudenter

Läs etnologi 90 hp och fortsätt med en praktik/projekt-kurs eller ett masterprogram! Klicka här för att få veta mer!

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-17