lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Alumnfrukost

Alumnaktiviteter vid Institutionen för kulturvetenskaper

Vad är en alumnfrukost? Jo, det är ett event då vi bjuder hit dig som är alumn på frukost samtidigt som vi ger dig en möjlighet att nätverka med andra alumner från Institutionen för kulturvetenskaper. Vår förhoppning är att alumnfrukostarna ska bli ett återkommande inslag för dig som är alumn där du håller kontakt med din heminstitution och får möjlighet till kompetensutveckling inom ditt utbildningsområde och andra nyttiga områden för ditt yrkesliv. Vi satsar på tips och inspiration kring nätverkande, yrkesliv, rekrytering och karriär.

Alumnfrukost HT 2018

Anna Månsson

Stina Vikingsson

LinkedIn – så kommer du igång, skaffar en ”all-star”-profil och är aktiv på ett effektivt sätt

När: fredag 5 oktober 8.30-9.30.

Var: LUX, Helgonavägen 3 i Lund. Vi återkommer med lokal när vi vet hur många vi blir.

Vilka: Anna Månsson och Stina Vikingsson, Karriärvägledare, Ekonomihögskolans Karriärcenter.

Anna och Stina från Ekonomihögskolans Karriärcenter kommer att gå igenom hur du bygger en proffsig LinkedIn-profil och vad du kan göra för att på ett enkelt och effektivt sätt hålla profilen uppdaterad och bli synlig på LinkedIn.


Tips!
Ta gärna med dig en dator så kan du under genomgången följa med i din egen LinkedIn-profil och uppdatera din sida under genomgången!

Bilder från alumnfrukosten 5 oktober 2018. Anna Månsson och Stina Vikingson. Fotograf: Åsa Lundgren.

Alumnfrukost VT 2018

Till vår första alumnfrukost bjuder vi in Ida Nord som är projektsekreterare i Malmö stad och som jobbar med hållbar stadsutveckling inom miljöförvaltningen. Hon kommer att berätta vad en kulturvetare kan bidra med och hur hon i sitt arbete inom Malmö stad har nytta av sin utbildning i modevetenskap.

Inspirationsföreläsning – vad gör en modevetare inom Malmö stad?

Fotograf: Caroline Wedelsbäck.

Ida Nord, projektsekreterare, Malmö stad.

När: torsdag 3 maj 8.30-9.30.

Var: LUX, Helgonavägen 3 i Lund.

Vem: Ida Nord, Malmöbo, tog examen från kandidatprogrammet i modevetenskap 2016. Jobbar med hållbar stadsutveckling på miljöförvaltningen i Malmö stad sedan drygt ett år tillbaka inom projektet Malmö Innovationsarena, som syftar till att öka framkomligheten för innovationer i stadsutveckling. Hjärtefrågor är bland annat hur vi ser på kultur vs struktur i offentlig verksamhet, samverkan med invånare och normkritiska perspektiv.

Kontaktperson: Anna Burstedt, studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper, anna.burstedtkultur.luse

Bilder från alumnfrukosten 3 maj 2018. Ida Nord föreläser. Fotograf: Åsa Lundgren.