Kulturvetenskapliga kompetenser kommer väl till pass inom arbete med stadsutveckling i Malmö stad

Publicerad den 3 maj 2018
Bilder från dagens alumnfrukost med Ida Nord, projektsekreterare i Malmö stad.

Idag bjöd vi in till en första alumnfrukost vid Institutionen för kulturvetenskaper. Alumner, och studenter i slutet av sin utbildning, fick lyssna till Ida Nord, som jobbar som projektsekreterare inom Malmö stad. Hon höll en inspirationsföreläsning om hållbar stadsutveckling och hur hon använder sin utbildning i modevetenskap i sitt arbete och vad en kulturvetare kan bidra med.

Ida pratade om vikten av kulturvetenskapliga perspektiv och att ha människan i centrum. Det är för människorna vi bygger våra städer och då ska också människorna vara de som vi utgår ifrån när vi jobbar med stadsutveckling. Ida menar att det behövs fler som har ett kulturfokus och inte bara strukturfokus i de projekt som drivs. I sin utbildning i modevetenskap har hon fått den kulturvetenskapliga utbildning som hon nu använder i sitt dagliga arbete som projektsekreterare inom Malmö stad. – vi pratade mycket om människan i utbildningen. Hur visar man tillhörighet? Vad är mitt hem? Vad är min verklighet, och din? Jag har mycket nytta av det i mitt arbete, säger Ida Nord. Ida upplever också att hon har god hjälp av kulturvetenskapliga kompetenser som intervjukunskap, arbete med fokusgrupper och förmåga att jobba tillsammans med andra för att nå fram till vad beställaren – invånaren – har för behov när det kommer till stadsutveckling. Läs mer om vårt arbete med <link internal-link internal link in current>Karriär och alumn och om vår satsning på <link internal-link internal link in current>Alumnfrukost. Vill du komma på kommande alumnfrukostar? Anmäl dig till vår e-postlista för utskick om alumnaktiviteter här: <link internal-link internal link in current>anmälan till e-postlista för alumnutskick