Studentråd

Vilka är vi?

Studentrådet består av studeranderepresentanter från de olika kurserna som ges på Institutionen för kulturvetenskaper. Ambitionen är att alla kurser ska vara representerade i studentrådet. Det är till oss du vänder dig om du har synpunkter på din utbildning. Det kan handla om allt ifrån problem med lärare och kurslitteraturen till synpunkter på studiemiljön.

Vad gör vi?

Studentrådet arbetar med att företräda studenternas intressen gentemot institutionen. Studeranderepresentanterna fungerar här som en länk mellan sina kursare och institutionen. Ur studentrådet väljs också två representanter som sitter med i institutionsstyrelsen. Genom att delta vid institutionsstyrelsens möten har vi studenter stor möjlighet att påverka, bland annat litteraturlistor, kursplaner och studiemiljön. Det tas många viktiga beslut på institutionsstyrelsens möten och det är viktigt att studenterna är med bevakar sina intressen! Tanken är dock att vi ska arbeta med institutionen, inte emot den. Det ligger i allas intressen att utbildningen är så bra som möjligt.

Hur gör vi det?

Studentrådet har tillsammans med studeranderepresentanterna fasta möten varje månad. Ordföranden sammankallar till möten och står hela tiden i fortlöpande kontakt med studentkåren och institutionen. Studeranderepresentantens ansvar består i att föra vidare sina kursares åsikter och synpunkter till studentrådet. På varje månadsmöte diskuterar studentrådet frågor, åsikter, synpunkter och problem som rör utbildningen. Diskussionen fungerar sedan som ett underlag för vidare åtgärder.

Varför gör vi det?

Studentrådet anser att det är viktigt att studenternas intressen ska tas tillvara. Vi studenter har stor möjlighet att påverka vår utbildning och det är viktigt att vi gör det. Dessutom kan vi vara med och påverka hur Institutionen för kulturvetenskaper kommer se ut i framtiden, för kommande studenter. Se mer om kårens studentråd här
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15