lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Högre seminarium i konsthistoria och visuella studier

Vid Högre seminariet i konsthistoria och visuella studier presenteras och diskuteras ämnen med koppling till pågående forskning vid avdelningen. Forskare och doktorander från alla ämnen är välkomna att deltaga. Normalt äger seminariet rum torsdagar 12-13. Medtag egen lunch. (Se seminarieschemat för detaljer.)

Kontaktinformation

Max Liljefors
Professor, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Telefon
046–222 83 94

E-post
Max.Liljeforskultur.luse