Digitala kulturer

Forskningsnod

Forskningsnoden ”Digitala kulturer” utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Noden tar sin utgångspunkt i den bredd och det djup som kombinationen av en rad humanistiska ämnen erbjuder för att undersöka det digitala. Olika forskningsprojekt, program och initiativ baserade på olika metoder och med inriktning på såväl samtida som historiska företeelser samlas. Noden synliggör forskning på Institutionen för kulturvetenskaper med relevans för digitala kulturer samt uppmuntrar till nya forskningskonstellationer. Noden fungerar som en katalysator för att främja samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Kontaktpersoner

Kalendarium

Digitala kulturer i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden i digitala kulturer

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-11