lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar och praktiker kring ny teknik, materialitet och konsumtion växer fram och förändras.

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som ”art probes” vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Forskning

Om forskningen

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär 

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar står i relation till digitala kulturer, materialitet och upplevelser av plats.  

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som ”art probes” vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (37 st)
Konferensbidrag (41 st)
Working papers (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Övrigt (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Robert Willim

Universitetslektor, docent
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.willimkultur.luse

Telefon 046–222 75 65

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk