Person

Robert Willim

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.willimkultur.luse

Telefon 046–222 75 65

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar och praktiker kring ny teknik, materialitet och konsumtion växer fram och förändras.

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som sonder vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär 

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar står i relation till digitala kulturer, materialitet och upplevelser av plats.  

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som ”art probes” vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (38 st)

Konferensbidrag (41 st)

Working papers (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Övrigt (11 st)

Robert Willim

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.willimkultur.luse

Telefon 046–222 75 65

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15