Forskningssamverkan

Vid institutionen utförs mycket forskning i dialog med det omgivande samhället. Det handlar om allt från enstaka föreläsningar till regelrätta forskningsprojekt som utvecklats i nära kontakt med aktörer utanför universitet. Våra forskare träffar och för en dialog med det omgivande samhället i form av föreläsningar på HT-dagarna, kulturnatten, skolor och bibliotek. De skriver artiklar i och blir intervjuade av dagstidningar, professionella tidskrifter samt deltar i public service-sammanhang. De arbetar med kortare uppdrag från exempelvis Cykelfrämjandet, Skolverket, Riksantikvarieämbetet och Internetstiftelsen.

Våra forskare arbetar också mer långsiktigt med samverkan i form av större projekt. I vissa fall har samarbetsavtal tagits fram för att stödja samverkan inom såväl utbildning som forskning), exempelvis med Kultur Skåne och med Regionmuseet i Kristianstad.

Ett konkret exempel är: Styrdokumentstudien: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson leder projektet som finansieras av Kultur Skåne.

Lunds universitet har initierat ett mindre antal tvärvetenskapliga så kallade tematiska samverkansinitiativ. Dessa bedrivs i samverkan mellan ämnen och med aktörer utanför universitetet med inriktning mot framtidens utmaningar. Vi vår institution finns: Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle, 2018-2021. Lizette Gradén och Tom O’dell är projektledare. Samverkansinitiativet har partner såväl inom som utanför akademin. Några externa partner är Kulturen, Lund, Regionmuseet i Kristianstad, Rörelsernas museum, Malmö.

Moa Petersén ingår som en av kärnmedlemmarna samverkansinitiativet Narrating Climate Futures (2017-2022).

Vid institutionen bedrivs också större forskningsprojekt som även består av samverkan. Det kan gälla hela projektet eller delar av det. Ett exempel på ett större projekt som även inkluderar en doktorand är: Förfalskade läkemedel i ett mångkulturellt samhälle. Betydelsen av kunskapsutbyte mellan allmänhet och expertis, 2018-2022. Susanne Lundin är projektledare och projektet finansieras av LMK-stiftelsen och HT-fakulteterna. I projektet finns följande samverkanspartner: Uppsala Monitoring Centre - WHO Collaborating centre for international drug monitoring, Vetenskap & Allmänhet, Rättsmedicinalverket, UCT Private Academic Hospital, Kapstaden, Sydafrika.

Kontaktinformation

Moa Petersén
docent, Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Biträdande prefekt för forskarutbildning

Telefon 046–222 09 50

E-post moa.petersenkultur.luse

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-16