Skolbesök

skolsamverkan

Utöver möjligheten för er att komma hit och besöka oss på universitetet erbjuder vi också att vi kommer och besöker er på era skolor. Besök hos er kan både bestå i att vi sätter upp ett informationsbord med material om våra utbildningar och universitetsstudier på en lämplig plats och tid och/eller att vi håller i ett kortare informationspass i en enskild klass eller inför en större samling elever. Oftast är det någon av våra studievägledare som kommer till er och ibland har vi möjlighet att erbjuda besök av en lärare eller forskare.

Informationsbord
En studievägledare och om möjligt en student finns tillgängliga vid ett informationsbord, under en eller ett par timmar, och vi tar med oss lämpligt informationsmaterial utifrån era önskemål och svarar på elevernas frågor. Informationspass
En studievägledare håller i ett kortare informationspass, ca 45 minuter-en timme, för en enskild klass eller en större samling elever. Vi informerar allmänt om universitetsstudier och de utbildningar som vi erbjuder vid Institutionen för kulturvetenskaper. Besök av lärare eller forskare
Ibland finns det möjlighet till att någon av våra lärare eller forskare kan besöka er för att ge en anpassad kortare föreläsning. Dessa besök kräver mer noggrann planering och lite längre framförhållning. Kontakta vår kontaktperson i god tid om ni har önskemål om besök av en lärare eller forskare.

Kontaktperson

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-09-09