lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Samverkan

Institutionen för kulturvetenskaper arbetar aktivt för att vara delaktig inom olika typer av samverkan.

Institutionens forskare är mycket aktiva när det gäller kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Inom institutionen bedrivs forskningsprojekt med kontaktytor och samarbeten med kulturarvsinstitutioner, kommuner och regionala myndigheter. Det rör det sig även om offentliga anföranden, mediamedverkan, utrednings- och expertuppdrag.

Sedan tidigare har vi ett utvecklat samarbete för samverkansnära forskning med Region Skåne och under hösten 2017 har institutionen haft ett möte med representanter från kommunernas kulturverksamhet om möjligheter till samverkan, både i undervisning och forskning.

Vi arbetar också för samverkan med skolor där studievägledare och lärare är engagerade. Vi erbjuder både besök på föreläsningar och skolbesök inom ramen för vår skolsamverkan.