lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Porträttbild

Photo: Åsa Lundgren.

Name: Jesse Vargas
Education: Master's Programme in Applied Cultural Analysis
From: the USA