lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningssamverkan

Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns många utbildningar med inslag av samverkan och kontakt med arbetslivet till exempel genom praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU), projektkurser och fältarbeten.

Kurser med praktik/VFU

Masterprogram i ABM:
ABM: verksamhetsförlagd kurs

Arkivvetenskap:
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv

Museologi:
Museologi: Fysiska och digitala museer

Kandidatprogram i digitala kulturer:
Digitala kulturer: Att förstå digitala kulturer genom verksamhetsförlagd utbildning

Etnologi:
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete

Förlags- och bokmarknadskunskap:
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs

Idé- och lärdomshistoria, Masterprogram i Historiska studier:
Historiska studier: Praktik

Konsthistoria och visuella studier:
Konsthistoria och visuella studier: Verksamhetsförlagd kurs

Kandidatprogram i modevetenskap:
Modevetenskap: Verksamhetsförlagd utbildning

Master's Programme in Applied Cultural Analysis:
Applied Cultural Analysis: Understanding Organizations and Communication through Work Placement

Kurser med projektarbete och fältarbete i samverkan med extern aktör

Kandidatprogram i digitala kulturer:
Digitala kulturer: Projektarbete 1

Digitala kulturer: Projektarbete 2

Digitala kulturer: Projektarbete 3

Master's Programme in Applied Cultural Analysis:
Applied Cultural Analysis: Fieldwork and Project Management

Etnologi:
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs

Masterprogram i ABM:
ABM: Strategisk utveckling av ABM-verksamheter

Kontaktinformation

Björn Fritz
Studierektor

Telefon 046–222 09 44

E-post bjorn.fritz@kultur.lu.se