lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningssamverkan

Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns många utbildningar med inslag av samverkan och kontakt med arbetslivet till exempel genom praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU), projektkurser och fältarbeten.

Kurser med projektarbete och fältarbete i samverkan med extern aktör

Kontaktinformation

Björn Fritz
Studierektor

Telefon 046–222 09 44

E-post bjorn.fritz@kultur.lu.se