Utbildningssamverkan

Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns många utbildningar med inslag av samverkan och kontakt med arbetslivet till exempel genom praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU), projektkurser och fältarbeten.

Kurser med projektarbete och fältarbete i samverkan med extern aktör

Kandidatprogram i digitala kulturer:
Digitala kulturer: Projektarbete 1

Digitala kulturer: Projektarbete 2

Digitala kulturer: Projektarbete 3

Master's Programme in Applied Cultural Analysis:
Applied Cultural Analysis: Fieldwork and Project Management

Etnologi:
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs

Masterprogram i ABM:
ABM: Strategisk utveckling av ABM-verksamheter

Kontaktinformation

Anna Burstedt
Studierektor

Telefon 046–222 94 33

E-post anna.burstedtkultur.luse

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-12