Kurs

Kurskod: ABMM07
Engelsk titel: ALM: Work Experience
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-10-31 – 2022-11-29

Lärare: Björn Magnusson Staaf

Beskrivning

Utbildningen är utformad som en praktik förlagd på heltid (4 veckor praktik samt uppföljande seminarier) till en verksamhet inom ABM-sektorn eller motsvarande.

Kursen förstärker de praktikinslag som finns inom ABM-programmets övriga kurser och vänder sig till dig som under programmets valbara kurs önskar ytterligare specialiserad yrkesförberedande praktik.

Praktikplatsen förväntas att ge dig kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter som ger dig tillfälle att tillämpa teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap som förvärvats tidigare i utbildningen.

Under kursen får du praktisk erfarenhet och förståelse för en organisation inom ABM-området, samt fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom det arbetsområde till vilken praktikplatsen är förlagd. Du får även möjlighet att utveckla generella kompetenser såsom informationssökning och förmedling, projektarbete, rapportering och självständigt arbete i en professionell kontext.

Praktiktiden ger dig en fördjupad förståelse för hur arbete kan bedrivas vid en organisation inom ABM-sektorn, relevant för såväl vidare studier som för arbetsmarknaden.

Du förväntas i första hand själv hitta en lämplig praktikplats. I samråd med arbetsplatsen och institutionen formulerar du en för verksamheten relevant enskild uppgift eller uppdrag som kan genomföras under kursperioden.

Kursen ges endast (som en valbar kurs) inom masterprogrammet i ABM.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har studenter i ABM gjort sin praktik.

Masterprogram i ABM

Kursen ingår i masterprogrammet i ABM Läs mer om utbildningen här: Masterprogram i ABM
En läsplatta och en dator.

Masterprogram i ABM

En folder om Arkivvetenskap – Biblioteks- och informations- vetenskap – Museologi.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15