Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har ABM-studenter gjort sin praktik. Stort tack till alla praktikvärdar som gör det möjligt för våra studenter att skaffa sig värdefull erfarenhet av arbetslivet.
 

Praktiken genomförs under fyra veckor i kursen: ABM: Verksamhetsförlagd kurs
Våra studenter har gjort praktik på följande institutioner:

Kommunala bibliotek

Landskrona stadsbibliotek, Landskrona
Malmö Stadsbibliotek, Malmö
Kävlinge bibliotek, Kävlinge

Universitetsbibliotek

Malmö universitetsbibliotek, Malmö
Geobiblioteket (Lunds universitet)
Universitetsbiblioteket (Lunds universitet)

Skolbibliotek

Polhemsskolans bibliotek, Lund
Spykens gymnasiebibliotek, Lund

Museer

Malmö museer, Malmö
Regionmuseet, Kristianstad
Österlens museum, Simrishamn
Ystads konstmuseum, Ystad
Sörmlands länsmuseum, Nyköping

Arkiv

Malmö Stadsarkiv, Malmö
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm
Skånes Arkivförbund, Lund
Jönköpingsläns  folkrörelsearkiv, Jönköping

Företag

SYSAV, Malmö
Equipe Media, Malmö
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-03-04