lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Vi ger utbildning både på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå.

Se aktuell information om när utbildningarna ges på antagning.se/universityadmissions.se. Har du frågor kring utbildning vid institutionen – kontakta någon av våra studievägledare.

Vill du studera hos oss?


Våra utbildningar som ges på svenska söker du via antagning.se och ansökningsomgångarna är öppna från mitten av mars–mitten av april för höstterminen respektive mitten av september–mitten av oktober för vårterminen.

De internationella masterprogrammen söks via universityadmissions.se och ansökningsomgången är öppen från mitten av oktober-mitten av januari för programstart under höstterminen.

Vägar till examen

Program- respektive ämnesutbildningar är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen examen (kandidat-, magister- eller masterexamen). Med ämnesutbildning avses att du läser fristående kurser upp till kandidatnivå, dvs minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett huvudområde, och kompletterar detta med ytterligare kurser för att uppnå 180 hp (kandidatexamen). Med programutbildning avses att du läser en sammanhållen utbildning som utgörs av en i förväg bestämd kursstruktur, antingen på grundnivå eller avancerad nivå.

Läser du fristående kurser bestämmer du själv vad du ska läsa inför varje ny termin, om du däremot läser på ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta terminerna.

Läs mer om examen genom fristående kurser här

Har du funderingar kring din utbildning kontakta någon av våra studievägledare: studievägledning.

Forskarutbildning

Studentinformation

Lunds universitet har en gemensam informationsplats kring ditt liv som student. Där får du information om allt från att välja studier och varför du ska välja Lunds universitet till information om Lunds studentliv och praktisk information om hur du hittar bostad, vilka rättigheter och skyldigheter du har, information om studiemedel, stipendier, försäkringar, pedagogiskt stöd, studenthälsan och studieverkstaden samt hur du gör för att ansöka om examen.

Lunds universitets webbplats – studera