Utbildning

Hos oss på Institutionen för kulturvetenskaper finns utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I vårt utbildningsutbud finns både program och ämnesutbildningar som består av fristående kurser.

Vill du studera hos oss?

Våra utbildningar som vi ger på svenska söker du via antagning.se och ansökningsomgångarna är öppna från mitten av mars till mitten av april för höstterminen respektive mitten av september till mitten av oktober för vårterminen.

De internationella masterprogrammen söker du via universityadmissions.se och ansökningsomgången är öppen från mitten av oktober-mitten av januari för programstart under höstterminen.

Det finns olika vägar till examen

För att ta en examen kan du antingen läsa fristående kurser eller ett program. Den enda skillnaden mellan en examen som du tar efter ett avslutat program och en examen som du själv sätter samman av fristående kurser är vägen dit. Om du är osäker på vad som passar dig bäst kan du boka tid med en av våra studievägledare för att få hjälp och råd.

Vägar till examen

Ta hjälp av en studievägledare

Utbildningsutbud

Färgglada pennor ligger på ett block.

Lär dig studieteknik och studieplanering med Studie­verk­staden

Vill du förbättra din studieteknik? Studieverkstaden har tagit fram filmer för dig som är student och som vill hitta effekt­ivare former för dina studier. Du hittar filmerna i Canvas. Logga in med ditt studentkonto.

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Illustration över vägar till examen där olika kurser sätts samman till en examen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Illustration som visar guiden om diskriminering

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-11-01