Utbildning

Hos oss på Institutionen för kulturvetenskaper finns utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I vårt utbildningsutbud finns både program och ämnesutbildningar som består av fristående kurser.

Vill du studera hos oss?

Våra utbildningar som ges på svenska söker du via antagning.se och ansökningsomgångarna är öppna från mitten av mars till mitten av april för höstterminen respektive mitten av september till mitten av oktober för vårterminen.

De internationella masterprogrammen söks via universityadmissions.se och ansökningsomgången är öppen från mitten av oktober-mitten av januari för programstart under höstterminen.

Vägar till examen

För att ta en examen kan du antingen läsa fristående kurser eller ett program. Den enda skillnaden mellan en examen som du tar efter ett avslutat program och en examen som du själv sätter samman av fristående kurser är vägen dit. Om du är osäker på vad som passar dig bäst kan du boka tid med en av våra studievägledare för att få hjälp och råd.

Läs mer om vägar till examen

Kontakta någon av våra studievägledare

Utbildningsutbud

Information om höstterminen på grund av Coronaviruset

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Illustration över vägar till examen där olika kurser sätts samman till en examen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.