lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Hos oss på Institutionen för kulturvetenskaper finns utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I vårt utbildningsutbud finns både program och ämnesutbildningar som består av fristående kurser.

Vill du studera hos oss?


Våra utbildningar som ges på svenska söker du via antagning.se och ansökningsomgångarna är öppna från mitten av mars till mitten av april för höstterminen respektive mitten av september till mitten av oktober för vårterminen.

De internationella masterprogrammen söks via universityadmissions.se och ansökningsomgången är öppen från mitten av oktober-mitten av januari för programstart under höstterminen.

Vägar till examen

För att ta en examen kan du antingen läsa fristående kurser eller ett program. Den enda skillnaden mellan en examen som du tar efter ett avslutat program och en examen som du själv sätter samman av fristående kurser är vägen dit. Om du är osäker på vad som passar dig bäst kan du boka tid med en av våra studievägledare för att få hjälp och råd.

Läs mer om vägar till examen

Kontakta någon av våra studievägledare

Forskarutbildning