Utbildningsutbud

Idé- och lärdomshistoria

Inom ämnet idé- och lärdomshistoria får du studera idéer och föreställningar från olika tidsepoker. Du studerar filosofiska, religiösa och politiska idéer samt naturvetenskapens, medicinens och teknikens historia. Du undersöker de förändringar som idéer och föreställningar om till exempel människan, naturen och samhället har genomgått för att förstå hur vår syn på oss själva och vår omvärld har förändrats med tiden.

Genom att sätta de olika idéerna och föreställningarna i ett historiskt sammanhang lär du dig att se samband mellan idéer från olika kunskapsområden. Studier i idé- och lärdomshistoria ger dig verktyg för att kritiskt granska och analysera dagens samhällsfrågor och hantera det snabba informationsflöde som är kännetecknande för vår tid.

Kunskaper i idé- och lärdomshistoria är nyttiga inom flera områden i samhället. De färdigheter och den historiska förståelse du får med dig gör att du får en god grund för att arbeta med till exempel politik, journalistik och forskning eller på tankesmedjor som tillgängliggör och sprider idéer och tankar till allmänheten.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Vill du undervisa i idéhistoria på gymnasieskolan?

Läs mer om reell kompetens och vad det finns för möjligheter här.

Illustration av utbildningsvägar där olika kursblock sätts samman till en kandidatesxamen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Staty föreställande en person som håller i en bok.

Kompetensprofil: idé- och lärdomshistoria

– om idéhistorikers kunskaper och kompetenser.

En spira som ser ut som en sol.

Masterprogram i historiska studier

Folder om inriktningarna historia och idé- och lärdomshistoria.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-17