lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i modevetenskap

HGMOV

Programkod: HGMOV
Engelsk titel: Bachelor Programme in Fashion Studies
Högskolepoäng: 180

Utbildningsplan (PDF)

Utbildningsplan (på engelska) (PDF)

Beskrivning

Kandidatprogrammet i modevetenskap vänder sig till dig som vill utforska mode i relation till olika kulturella och samhälleliga sammanhang i historien och samtiden. Programmet fokuserar på mode i beklädnad och kropp men studerar även mode som fenomen inom andra estetiska och livsstilsrelaterade uttryck. Under programstudierna grundläggs en bred flervetenskaplig kulturvetenskaplig kunskap med samhällsvetenskapliga inslag. I kurserna möter du lärare och perspektiv från ämnen som etnologi, historia, ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria, textilvetenskap, konsthistoria och visuella studier, service management, semiotik, genusvetenskap, socialantropologi, kommunikation och medier samt företagsekonomi.

Utbildningen ger dig verktygen att insiktsfullt tolka och analysera modets roll, dess uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Mode studeras i text, bilder, materiella objekt och kroppsliga praktiker men också som teori och begrepp. Programmet utvecklar en kritisk förståelse för mode som en betydelsefull kulturindustri som positionerar individen i en social och global värld. Vi anlägger ett brett perspektiv på mode och kläder med kopplingar till bl.a. design, produktion, konsumtion, hållbarhet, kropp och identitet, genus, social och kulturell mångfald.

Programmet syftar också till att utrusta dig med allsidiga baskunskaper och färdigheter för att omsätta dina modevetenskapliga kunskaper i praktiken. Som modevetare tränas du i att tillgängliggöra, beskriva och förmedla mode och livsstilsyttryck i kommunikation med olika målgrupper, att delta i samhällsdebatten med kritiska infallsvinklar och skriva välformulerade texter för både traditionella och nya medier. Under utbildningen får du vana vid att arbeta i projekt, verktyg för projektledning och kommunikationsstrategier och möjlighet att kreativt utnyttja dina teoretiska kunskaper och analytiska färdigheter i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter.

I projektkurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och i examensarbetet kan du självständigt eller tillsammans med dina studiekamrater fördjupa dig i ämnen och verksamheter som intresserar just dig. Här förenas de teoretiska och praktiska kursernas perspektiv på ett kreativt sätt.

Varför ett kandidatprogram i modevetenskap?

Mode har fått en framträdande betydelse. Kulturella och kreativa näringar är en snabbt växande sektor i både Sverige och övriga EU. Mode är ett område inom upplevelseindustrin med stor framtida potential. Modevetenskaplig forskning har vuxit sig allt starkare och sedan 00-talet etablerats som utbildningsämne vid universitet och är idag ett internationellt expansivt ämnesområde.

Vi vill utbilda studenter som både tillägnar sig teoretiska kunskaper att kunna förstå och analysera mode i tid och rum, men också skaffar sig förmåga att kunna omsätta dessa kunskaper praktiskt.

Modevetenskapliga studier vid Institutionen för kulturvetenskaper ger dig en helgjuten kandidatutbildning som griper över ämnesområdets såväl bredd som djup och tar tillvara dess mångdisciplinära karaktär.

Detta ger kandidatprogrammet i modevetenskap en unik profil.

Vad blir man?

Kunskaper i modevetenskap är centrala inom kulturella och kreativa näringar. Kreativa och innovativa modevetare medverkar till utveckling och professionalisering inom modefältet. Med en kandidatexamen i modevetenskap kommer du att vara väl rustad för att etablera dig på arbetsmarknaden. Kombinationen av goda teoretiska kunskaper inom ett nytt specialområde och de generella och praktiska färdigheterna ger dig en bred kompetens väsentliga för humanisten i arbetslivet.

Programmet syftar till att ge dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att delta i formandet av den framtida utvecklingen inom modefältet. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning och kursen i entreprenörskap och projektledning får du tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. I återkommande branschföreläsningar möter du yrkesverksamma från olika områden relaterade till det modevetenskapliga området och får god inblick i möjligheterna på arbetsmarknaden.

Beroende på din individuella specialisering kommer du efter avslutad utbildning att kunna vara verksam som analytiker, kommunikatör eller producent inom modeområdet andra livsstilsrelaterade områden eller närliggande branscher. Yrkesområden för dig som läst programmet kan vara journalistik och textproduktion inom mode, livsstil och kultur; trend- och omvärldsanalys; konsult, strateg och projektledare inom modesektorn; arbete med konsumtionsfrågor och inom handel, turism och upplevelsesektorn. Modevetare kan också arbeta inom antik- och auktionsbranschen, intresse – och branschorganisationer, kultur- och museisektorn och med undervisning.

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2022-06-05
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

Alla kurser som ingår i programmet presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 5 är en valbar termin.

Termin 5

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

 

Programkoordinator

Pernilla Rasmussen
, Programkoordinator för modevetenskap

E-post Pernilla.Rasmussenkultur.luse

Telefon 046–222 83 93

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledare

Petra Larsson, studievägledare

E-post Petra.Larssonkultur.luse

Telefon 042-35 65 17

Mottagning på Campus Helsingborg

Enligt överenskommelse.

Våning 4 i byggnad C, rum 431.