lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i modevetenskap

HGMOV

Programkod: HGMOV
Engelsk titel: Bachelor Programme in Fashion Studies
Högskolepoäng: 180

Utbildningsplan (PDF)

Utbildningsplan (på engelska) (PDF)

Beskrivning

Kandidatprogrammet i modevetenskap vänder sig till dig som är intresserad av mode ur såväl ett kulturellt som historiskt och samtida perspektiv. Utbildningen lägger fokus på mode utifrån kläder och uttryck men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Modevetenskap är ett brett ämne. Det är teoretiskt och humanistiskt i grunden med samhällsvetenskapliga inslag. Det ger dig ett brett perspektiv på mode med kopplingar till bland annat design, produktion, konsumtion, hållbarhet, kropp och identitet, genus, social och kulturell mångfald.

Utbildningen ger dig verktyg för att kunna tolka och analysera modets roll, dess uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Du studerar mode i text, bilder, materiella objekt och kroppsliga praktiker men också som teori och begrepp. Du utvecklar en kritisk förståelse för mode som en betydelsefull kulturindustri som positionerar individen i en social och global värld.

Som modevetare tränas du i att omsätta dina kunskaper i praktiken. Du lär dig att tillgängliggöra, beskriva och förmedla mode och livsstilsyttryck i kommunikation med olika målgrupper, att delta i samhällsdebatten med kritiska infallsvinklar och skriva välformulerade texter för både traditionella och nya medier. Du får öva på att arbeta i projekt, får verktyg för projektledning och kommunikationsstrategier och möjlighet att kreativt utnyttja dina teoretiska kunskaper och analytiska färdigheter i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter. I projektkurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och i examensarbetet kan du självständigt eller tillsammans med dina studiekamrater fördjupa dig i ämnen och verksamheter som intresserar just dig.

Varför ett kandidatprogram i modevetenskap?

Mode har fått en framträdande betydelse i vårt samhälle och är ett område inom upplevelseindustrin med stor framtida potential. Vi ser att kulturella och kreativa näringar (företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé) är en snabbt växande sektor i både Sverige och övriga EU. Samtidigt har modevetenskaplig forskning vuxit sig allt starkare; sedan 00-talet har det etablerats som utbildningsämne vid universitet och är idag ett internationellt expansivt ämnesområde.

För att ämnet ska kunna fortsätta utvecklas behövs kompetenta modevetare. Därför utbildar vi studenter som både tillägnar sig teoretiska kunskaper att kunna förstå och analysera mode i tid och rum och samtidigt skaffar sig förmåga att kunna omsätta dessa kunskaper praktiskt. Detta ger kandidatprogrammet i modevetenskap vid Lunds universitet en unik profil.

Arbetsmarknadsanknytning i utbildningen

Programmet syftar till att ge dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att delta i formandet av den framtida utvecklingen inom modefältet. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning och kursen i entreprenörskap och projektledning får du tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. I återkommande branschföreläsningar möter du yrkesverksamma från olika områden relaterade till det modevetenskapliga området och får god inblick i möjligheterna på arbetsmarknaden.

Vad blir man?

Med en kandidatexamen i modevetenskap kommer du att vara väl rustad för att etablera dig på arbetsmarknaden. Kombinationen av goda teoretiska kunskaper inom ett nytt specialområde och de generella och praktiska färdigheterna ger dig en bred kompetens väsentliga för humanisten i arbetslivet.

Beroende på din individuella specialisering kommer du efter avslutad utbildning att kunna vara verksam som analytiker, kommunikatör eller producent inom modeområdet andra livsstilsrelaterade områden eller närliggande branscher. Yrkesområden för dig som läst programmet kan vara journalistik och textproduktion inom mode, livsstil och kultur; trend- och omvärldsanalys; konsult, strateg och projektledare inom modesektorn; arbete med konsumtionsfrågor och inom handel, turism och upplevelsesektorn. Modevetare kan också arbeta inom antik- och auktionsbranschen, intresse – och branschorganisationer, kultur- och museisektorn och med undervisning.

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2022-06-05
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

Alla kurser som ingår i programmet presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 5 är en valbar termin.

Termin 5

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

 

Programkoordinator

Pernilla Rasmussen
, Programkoordinator för modevetenskap

E-post Pernilla.Rasmussenkultur.luse

Telefon 046–222 83 93

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledare

Petra Larsson, studievägledare

E-post Petra.Larssonkultur.luse

Telefon 042-35 65 17

Mottagning på Campus Helsingborg

Enligt överenskommelse.

Våning 4 i byggnad C, rum 431.