lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsnoder

Flera forskare och forskningsprojekt på Institutionen för kulturvetenskaper är organiserade i forskningsnoder. Dessa noder är flervetenskapliga, består av flera aktiva forskare och har minst en kontaktperson.