lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i historiska studier

HAHIS

Programkod: HAHIS
Engelsk titel: Master's Programme in History
Högskolepoäng: 120
Inriktningar:

  • Historia
  • Idé- och lärdomshistoria

Utbildningsplan (PDF)

Masterprogrammet i historiska studier är ett samarbete mellan historia och idé- och lärdomshistoria. Programmet startar varannan höst. Mer information om programmet finns på Historiska institutionens webb.

Till historiska institutionens programhemsida för masterprogram i historiska studier

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2021-06-06
Behörighet: filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

Masterprogrammet i historia har två inriktningar: historia och idé- och lärdomshistoria.

Alla kurser som ingår i inriktningen för idé- och lärdomshistoria presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 3

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

Utbildningen söks via antagning.se

Masterprogrammet ges på svenska och kan endast sökas via www.antagning.se

Sista anmälningsdag är i mitten av april och programmet startar varannan höst. Nästa programstart är 2019.

Kontaktinformation

Jonas Hansson, avdelningsansvarig, idé- och lärdomshistoria

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum LUX:C347

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund