lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i historiska studier

HAHIS

Programkod: HAHIS
Engelsk titel: Master's Programme in History
Högskolepoäng: 120
Inriktningar:

  • Historia
  • Idé- och lärdomshistoria

Utbildningsplan (PDF)

Masterprogrammet i historiska studier är ett samarbete mellan historia och idé- och lärdomshistoria. Programmet startar varannan höst. Mer information om programmet finns på Historiska institutionens webb.

Till historiska institutionens programhemsida för masterprogram i historiska studier

Terminsöversikt

Masterprogrammet i historia har två inriktningar: historia och idé- och lärdomshistoria.

Alla kurser som ingår i inriktningen för idé- och lärdomshistoria presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Termin 3

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

Kontaktinformation

Jonas Hansson, avdelningsansvarig, idé- och lärdomshistoria

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum LUX:C347

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Utbildningen söks via antagning.se

Masterprogrammet ges på svenska och kan endast sökas via www.antagning.se

Sista anmälningsdag är i mitten av april och programmet startar varannan höst. Nästa programstart är 2019.