Konsthistoria och visuella studier

Inom avdelningen för konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet bedrivs forskning om äldre, modern och nutida konst, utifrån historiska, samhälleliga och estetiska infallsvinklar.  Konsthistoria, ibland benämnd konstvetenskap, är en gammal akademisk disciplin. I sin moderna skepnad tog den form under 1800-talet, men har föregångare tillbaka till antiken. Idag präglas ämnet av en stor variation i metod och teori, och av kontakter och samarbete med andra discipliner innanför och utanför humaniora. Konsthistoria självt är dock en djupt humanistisk disciplin, i bemärkelsen, ett studium av det mänskliga. Det vi kallar konst kan ses som en spegel för det mänskliga – som är äldre än historiens textbaserade källor, och som i vår egen tid är levande och mångfacetterad. Samtidigt är varje konstnärligt uttryck bundet till sin tid och plats och upphovsperson, och forskaren måste tränga in i det historiskt och historiografiskt specifika. I Lund fick ämnesnamnet i början av 2000-talet ett andra led, ”visuella studier”. Detta speglar insikten, att alla de bilder och andra visuella tecken som inte kategoriseras som konst är lika viktiga uttryck för kunskap och erfarenhet. Gränsen mellan dem och konsten är inte sällan flytande och föränderlig, exempelvis är fotografiet ofta såväl kunskapsbild som kommersiell och konstnärlig bild. I Lund såväl som internationellt har den ökade kopplingen mellan konsthistoria och visuella studier lett till en disciplinärt mindre isolerad forskning, samtidigt som medvetenheten om ämnesidentiteten har stärkts. Avdelningen eftersträvar att låta forskningen påverka kursutbud och undervisning.

Böcker (83 st)

Redaktörskap (21 st)

Artiklar (93 st)

Bokkapitel (184 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (89 st)

Rapporter (11 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (20 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (43 st)

Tidningsartiklar (14 st)

Övrigt (23 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14