Person

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för konsthistoria och visuella studier)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor i konsthistoria och visuella studier samt också koordinator för det internationella masterprogrammet i visuell kultur.

Min undervisning och forskning behandlar främst konsthistoriens metodologi och historiografi, minnesstudier, estetik och visualitet från 1500 fram tills i dag.

Min forskning kretsar i dagsläget kring konsthistoriografi och estetik, speciellt hur konsthistoriker har behandlat konstverks födelse och möjlighetsbetingelser.

Utöver detta så undersöker jag:
1) hur evolutionsbiologins teser kring 1800/1900 påverkade det konsthistoriska tänkandet,
2) hur konsthistoria som ämne populariserades via TV-dokumentärer under 1960-talet,
3) hur representationer av klimatförändringar i fiktion bidrar till en existentiell ontodramatisering.
4) skolvärldens visuella kultur.

Jag skrev min avhandling "Bildatlas, åskådning och reproduktion. Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och visualiseringen av konsthistoria kring 1800/1900" vid Köpenhamns universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ordförande för Ester Almqvists stiftelse, 2015-2017.

Extern bedömare Research Foundation Flanders (FWO), 2016.

Extern Censor/bedömare i Konsthistoria och Visuell Kultur för Köpenhamns och Aarhus universitet, Danmark, 2014-2018.

Extern censor/bedömare i Konstteori för Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmark, 2012-2014.

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för konsthistoria och visuella studier)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15