Person

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (programkoordinator, universitetslektor)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (universitetslektor)

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor i konsthistoria och visuella studier samt också koordinator för det internationella masterprogrammet i visuell kultur.

Min undervisning och forskning behandlar främst konsthistoriens metodologi och historiografi, minnesstudier, estetik och visualitet från 1500 fram tills i dag.

Min forskning kretsar i dagsläget kring konsthistoriografi och estetik, speciellt hur konsthistoriker har behandlat konstverks födelse och möjlighetsbetingelser.

Utöver detta så undersöker jag:
1) hur evolutionsbiologins teser kring 1800/1900 påverkade det konsthistoriska tänkandet,
2) hur konsthistoria som ämne populariserades via TV-dokumentärer under 1960-talet,
3) hur representationer av klimatförändringar i fiktion bidrar till en existentiell ontodramatisering.
4) skolvärldens visuella kultur.

Jag skrev min avhandling "Bildatlas, åskådning och reproduktion. Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och visualiseringen av konsthistoria kring 1800/1900" vid Köpenhamns universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ordförande för Ester Almqvists stiftelse, 2015-2017.

Extern bedömare Research Foundation Flanders (FWO), 2016.

Extern Censor/bedömare i Konsthistoria och Visuell Kultur för Köpenhamns och Aarhus universitet, Danmark, 2014-2018.

Extern censor/bedömare i Konstteori för Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmark, 2012-2014.

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (programkoordinator, universitetslektor)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (universitetslektor)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15