Person

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (programkoordinator, universitetslektor)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (universitetslektor)

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor i konsthistoria och visuella studier samt också koordinator för det internationella masterprogrammet i visuell kultur.

Min undervisning och forskning behandlar främst konsthistoriens metodologi och historiografi, minnesstudier, estetik och visualitet från 1500 fram tills i dag.

Min forskning kretsar i dagsläget kring konsthistoriografi och estetik, speciellt hur konsthistoriker har behandlat konstverks födelse och möjlighetsbetingelser.

Utöver detta så undersöker jag:
1) hur evolutionsbiologins teser kring 1800/1900 påverkade det konsthistoriska tänkandet,
2) hur konsthistoria som ämne populariserades via TV-dokumentärer under 1960-talet,
3) hur representationer av klimatförändringar i fiktion bidrar till en existentiell ontodramatisering.
4) skolvärldens visuella kultur.

Jag skrev min avhandling "Bildatlas, åskådning och reproduktion. Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och visualiseringen av konsthistoria kring 1800/1900" vid Köpenhamns universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I dagsläget arbetar jag med ett projekt “Myths of Nations. The Clash of Futures. 1914-1945" som är organiserat av Prof. Dr. Monika Flacke vid Deutsches Historisches Museum i Berlin. Projektet väntas vara klart 2018.

Mitt konsthistorigrafiska intresse rör sig främst inom tysk konsthistoria samt hur den påverkades eller lät sig influeras av Darwin, Piderit och senare av rasbiologins teser. Vidare undersöker jag bl.a. hur konsthistoria populariserades av Kenneth Clarks dokumentär "Civilisation" samt John Bergers materialistiska motsvarighet "Ways of Seeing".

Jag har under 2012 varit delaktig i forskningsprojektet "Visual Ecocriticism" som främst fokuserade på hur bilder av naturen och klimatförändringar representeras i vetenskap, populärvetenskap och fiktion. Jag är fortfarande intresserad av hur naturkatastrofer och apokalyptiska scenarier används i video-animationer, diagram och illustrationer i tidskrifter såsom Nature och National Geographic, i tv-kanaler som Animal Planet och i samtida film.

Ett utdraget och långsamt projekt behandlar skolans visuella kultur utifrån ett historiskt perspektiv. Åksådningstavlor, skolplanscher, experimentlådor och andra didaktiska hjälpmedel som kan relateras till åskådningsundervisningens utveckling från Comenius fram tills i dag undersöks och analyseras.

Vidare arbetar jag ytterst långsamt med en kritisk kommentar av den tyske konst- och kulturhistoriken Aby Warburg's ofullbordade text "Mnemosyne Einleitung från 1929.

Böcker (1 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ordförande för Ester Almqvists stiftelse, 2015-2017.

Extern bedömare Research Foundation Flanders (FWO), 2016.

Extern Censor/bedömare i Konsthistoria och Visuell Kultur för Köpenhamns och Aarhus universitet, Danmark, 2014-2018.

Extern censor/bedömare i Konstteori för Det Kongelige Danske Kunstakademi, Danmark, 2012-2014.

Joacim Sprung

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post joacim.sprungkultur.luse

Telefon 046–222 31 41

Rum LUX:C431

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (programkoordinator, universitetslektor)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (universitetslektor)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15