Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS)

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (HTS) bildades 1 juli 2010, efter en sammanslagning av Teologkåren och Humanistkåren. Kårens främsta uppgift är att bevaka utbildningarna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och genom att säkra studenternas inflytande när det gäller utbildningarna och studiemiljön arbeta för att utbildningarna och allt däromkring håller högsta kvalitet. Kåren bedriver även studentfackligt arbete, och är ett stöd och en hjälp för studenter som stöter på problem i sin utbildning, som exempelvis rör problem med kursplaner, litteraturlistor, handledning, studiemiljöer eller diskriminering. HTS:s hemsida
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15