lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Estetiska studier

Forskningsnod

Forskningsnoden för estetiska studier bedriver forskning om estetiskt tänkande och estetiska praktiker och erfarenheter hos individen i kultur och samhälle. Noden utgår från och bejakar att det estetiska idag studeras inom många discipliner, ofta med olika kunskapssyner. Några, som konsthistoria, musikvetenskap, intermediala studier, etnologi, digitala kulturer, och idéhistoria, är representerade vid Institutionen för kulturvetenskaper. Exempel på andra är filosofi, teologi, psykologi, medicin- och hälsovetenskaper, film- och medievetenskap, litteraturvetenskap och konstnärlig forskning. Noden vill upprätta dialoger mellan dessa lärdomsperspektiv över disciplingränserna, i syfte att främja ett fördjupat och nyanserat kunskapssökande om det estetiska i relation till konstnärliga och andra kulturella praktiker. Noden vill vara en katalysator för forskningssamarbeten genom seminarier, kollokvier och workshops och genom att utveckla forskarnätverk inom och utanför heminstitutionen. Forskningsnoden för estetiska studier bildades 2018.

Kontaktpersoner

Max Liljefors
Sanne Krogh Groth
Heidrun Führer

Aktiviteter 2019

29 maj i LUX C327, kl. 13.15-15

Node möte

- höstens aktiviteter.
- status på post doc ansøgninger.

 

4 June – “Media Archaeology – Media Philosophy – Media Aesthetics” – Colloquium

At 13.00-18. Room B237, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Program och mer information (PDF)

 

Spring 2019 – Open reading group: Horst Bredekamp Image Acts: A Systematic Approach to Visual Agency (in English!)

Programme spring 2019 (PDF)

 

Aesthetic Reading Group in cooperation with Intermedia Studies, the Analogue Culture and Aesthetic Node (in English!)

Welcome to the Lund University Faculty-Student Aesthetics Reading Group.

We cooperate with the Analogue Culture and Aesthetic Node of the Department of Arts and Cultural Sciences.

The group meets once every other week to discuss papers, chapters, themes, and topics pertaining to aesthetics, social theory, media and intermediality, and the arts. We strive for an open and critical environment, and professors, graduate students or visitors passing through Lund are welcome to join at any time.

The aesthetics reading group will be discussing Paul B. Preciado’s, Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era (Intro + Chapters 1-2), at our next and upcoming meeting.

Date: Tuesday, May 21
Time: 18-20
Venue: LUX, 3rd floor, building C (institutionen för kulturvetenskaper)

For questions or further information, please contact:
Anna Fürstenberg, an6037fu-sstudent.luse or Heidrun Führer, heidrun.fuhrerkultur.luse

Please let us know if you wish to attend and we will send you a copy of the book.