lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Estetiska studier

Forskningsnod

Forskningsnoden för estetiska studier bedriver forskning om estetiskt tänkande och estetiska praktiker och erfarenheter hos individen i kultur och samhälle. Noden utgår från och bejakar att det estetiska idag studeras inom många discipliner, ofta med olika kunskapssyner. Några, som konsthistoria, musikvetenskap, intermediala studier, etnologi, digitala kulturer, och idéhistoria, är representerade vid Institutionen för kulturvetenskaper. Exempel på andra är filosofi, teologi, psykologi, medicin- och hälsovetenskaper, film- och medievetenskap, litteraturvetenskap och konstnärlig forskning. Noden vill upprätta dialoger mellan dessa lärdomsperspektiv över disciplingränserna, i syfte att främja ett fördjupat och nyanserat kunskapssökande om det estetiska i relation till konstnärliga och andra kulturella praktiker. Noden vill vara en katalysator för forskningssamarbeten genom seminarier, kollokvier och workshops och genom att utveckla forskarnätverk inom och utanför heminstitutionen. Forskningsnoden för estetiska studier bildades 2018.

Kontaktpersoner

Max Liljefors
Sanne Krogh Groth
Heidrun Führer

Aktiviteter 2019

Open reading group: Horst Bredekamp Image Acts: A Systematic Approach to Visual Agency (in English!)

Programme spring 2019 (PDF)


Aesthetic Reading Group in cooperation with Intermedia Studies, the Analogue Culture and Aesthetic Node (in English!)
Welcome to the Lund University Faculty-Student Aesthetics Reading Group.

We cooperate with the Analogue Culture and Aesthetic Node of the Department of Arts and Cultural Sciences.

The group meets once every other week to discuss papers, chapters, themes, and topics pertaining to aesthetics, social theory, media and intermediality, and the arts. We strive for an open and critical environment, and professors, graduate students or visitors passing through Lund are welcome to join at any time.

Next reading group will be on January 29, where we will meet at 18.00, in LUX C314 (Faculty Lounge) third floor. The door is closed but we will pay attention to your coming. Please contact either Anna Fürstenberg or Heidrun Führer.

This time we will discuss Søren Kirkegaard’s introduction to Either/Or (9 pages).

The text, published first in Copenhagen in 1843 can be found in its full length here.

2018

Forskningskollokvium: “Aesthetics: Windows and Doors”, 6–7 december 2018
Nodens första aktivitet är forskningskollokviet “Aesthetics: Windows and Doors”, 6–7 december 2018 vid Lunds universitet. Kollokviet samlar åtta inbjudna externa forskare med kolleger från Lunds universitet för ett avancerat kollegialt samtal om olika kunskapssyner i studiet av det estetiska.

Länk till program (PDF)