lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Estetiska studier

Forskningsnod

Forskningsnoden för estetiska studier bedriver forskning om estetiskt tänkande och estetiska praktiker och erfarenheter hos individen i kultur och samhälle. Noden utgår från och bejakar att det estetiska idag studeras inom många discipliner, ofta med olika kunskapssyner. Några, som konsthistoria, musikvetenskap, intermediala studier, etnologi, digitala kulturer, och idéhistoria, är representerade vid Institutionen för kulturvetenskaper. Exempel på andra är filosofi, teologi, psykologi, medicin- och hälsovetenskaper, film- och medievetenskap, litteraturvetenskap och konstnärlig forskning. Noden vill upprätta dialoger mellan dessa lärdomsperspektiv över disciplingränserna, i syfte att främja ett fördjupat och nyanserat kunskapssökande om det estetiska i relation till konstnärliga och andra kulturella praktiker. Noden vill vara en katalysator för forskningssamarbeten genom seminarier, kollokvier och workshops och genom att utveckla forskarnätverk inom och utanför heminstitutionen. Forskningsnoden för estetiska studier bildades 2018.

Aktiviteter

Forskningskollokvium: “Aesthetics: Windows and Doors”, 6–7 december 2018
Nodens första aktivitet är forskningskollokviet “Aesthetics: Windows and Doors”, 6–7 december 2018 vid Lunds universitet. Kollokviet samlar åtta inbjudna externa forskare med kolleger från Lunds universitet för ett avancerat kollegialt samtal om olika kunskapssyner i studiet av det estetiska.

Länk till program (PDF)

Kontaktpersoner

Max Liljefors
Sanne Krogh Groth
Heidrun Führer