lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg er lektor og docent i musikvidenskab, samt forestander for Ljudmiljöcentrum. Ved siden af dette er jeg ansvarshavende redaktør for den akademiske del af onlinetidsskriftet Seismograf.

Jeg er uddannet ph.d. fra Københavns Universitet med en afhandling om etableringen af det svenske elektronmusikstudie EMS (Kehrer 2014). Min forskning har siden kredset om historiografiske, æstetiske, politiske og institutionelle problemstillinger indenfor kunstmusik, elektronisk musik, lyd- og performancekunst i det 20. og 21. årh. I mit senest afsluttede forskningsprojekt undersøgte jeg komponistens sceniske optrædende i det 21. århundrede, mens jeg i mit nuværende projekt Java-Futurism, begiver mig ind på et nyt felt: Noise og eksperimentel musik på Java. Projektet, der er kollektivt og tværfagligt, er baseret på feltarbejde og sigter mod udviklingen af en antropologisk-æstetisk undersøgelsesmetode.

Min nyeste publikation er The Bloomsbury Handbook of Sound Art (2020).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (12 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Ljudmiljöcentrum (2019-)
Ansvarshavende redaktør for Seismograf (2011-)
Styrelsesmedlem i Svenska Samfundet för Musikforskning (2019-)
Medlem af Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitets aftagerpanel (2018-)
Medlem af Kungl. Musikaliska Akademiens Forskningsnämnd (2018- )
Styrelsesmedlem i Tobias Norlindsamfundet (2017-)
Medlem af KODAs Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg (2016- )
Beskikket censor ved de danske musikvidenskabelige uddannelser (2015-)

Sanne Krogh Groth

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare
Ljudmiljöcentrum
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sanne_krogh.grothkultur.luse

Telefon 046–222 85 09

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar