lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg er lektor og docent i musikvidenskab. Jeg er uddannet ph.d. fra Københavns Universitet. Ved siden af mit lektorarbejde er jeg ansvarshavende redaktør for onlinetidsskriftet Seismograf.

Min forskning kredser om historiografiske, æstetiske, politiske og institutionelle problemstillinger indenfor felterne kunstmusik, elektronisk musik, lyd- og performancekunst i det 20. og 21. årh.

I mit senest afsluttede forskningsprojekt undersøgte jeg komponistens rolle i det 21. århundrede i et historiske og kontemporære kontekster. I den forbindelse kuraterede jeg en koncert med 3 uropførelser. For øjeblikket begiver jeg mig ind på et nyt felt: Noise og eksperimentel musik på Java.

Jeg underviser i flere af emnerne på Musikvidenskab. I dette semester er jeg ansvarlig Äldre Musiktraditioner og Metoder och Teorier (MUVA02) og forelæser på Musikproduktion (MUVA51).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (7 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ansvarshavende redaktør for Seismograf (2011-)

Medlem af Kungl. Musikaliska Akademiens Forskningsnämnd (2018- )
Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg, Marie Højlund (10/5 2017)
Bestyrelsesmedlem i Tobias Norlindsamfundet (2017-)
Medlem af KODAs Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg (2016- )
Beskikket censor ved de danske musikvidenskabelige uddannelser (2015-)
Bestyrelsesmedlem i genreorganisationen SNYK (2015-)
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Musikforskning (2014-)

Sanne Krogh Groth

Universitetslektor, docent
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sanne_krogh.grothkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar