lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg er lektor og docent i musikvidenskab, samt forestander for Ljudmiljöcentrum. Ved siden af dette er jeg ansvarshavende redaktør for den akademiske del af onlinetidsskriftet Seismograf.

Jeg er uddannet ph.d. fra Københavns Universitet med en afhandling om etableringen af det svenske elektronmusikstudie EMS. Min forskning har siden kredset historiografiske, æstetiske, politiske og institutionelle problemstillinger indenfor felterne kunstmusik, elektronisk musik, lyd- og performancekunst i det 20. og 21. årh.

I mit senest afsluttede forskningsprojekt undersøgte jeg komponistens rolle i det 21. århundrede i et historiske og kontemporære kontekster. I den forbindelse kuraterede jeg en koncert med 3 uropførelser. For øjeblikket begiver jeg mig ind på et nyt felt: Noise og eksperimentel musik på Java.

Jeg underviser i flere af emnerne på Musikvidenskab. I dette semester på Kandidatkurset, på Musikvetenskaps 'Det långe 1900-tallet' og på Swedish Music in Contemporary Culture.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (12 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Ljudmiljöcentrum (2019-)
Ansvarshavende redaktør for Seismograf (2011-)
Medlem af Kungl. Musikaliska Akademiens Forskningsnämnd (2018- )
Bestyrelsesmedlem i Tobias Norlindsamfundet (2017-)
Medlem af KODAs Musikfaglige reference- og ansøgningsudvalg (2016- )
Beskikket censor ved de danske musikvidenskabelige uddannelser (2015-)
Bestyrelsesmedlem i genreorganisationen SNYK (2015-1019)

Sanne Krogh Groth

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare
Ljudmiljöcentrum
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sanne_krogh.grothkultur.luse

Telefon 046–222 85 09

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar