Patryk Banach – studerar masterutbildning i interaktionsdesign

Patryk Banach har läst kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Institutionen för kulturvetenskaper. Utbildningen hittade han via Lunds universitets hemsida och via rekommendation från kompisar.

– Det som lockade mig var bland annat fokus på det digitala och internet. Jag tycker det är väldigt spännande och ville gärna djupdyka i det! Det var också viktigt för mig att det fanns både praktiska och teoretiska moment.

Han trivdes med att läsa utbildningen och lyfter fram den flexibilitet som finns i programmet.

– Det var fantastiskt roligt på grund av att utbildningen är väldigt öppen vilket innebär att man kan välja en nisch och anpassa vad man gör baserat på vad man är intresserad av. Jag lärde mig mycket om ansvaret som krävs för att introducera ny teknik i ett samhälle samt hur teknik och digitalisering har påverkat samhället på ett kulturellt plan. Detta var varit värdefullt i min master på grund av att den fokuserar mycket på användarvänlighet, vilket ger mig ett helhetsperspektiv.

Praktiken (VFU) inom utbildningen gjorde han på AI Lund vid Lunds universitet. Det är ett nätverk för utbildning, forskning och samverkan kring artificiell intelligens (AI).

– Jag hade praktik på AI Lund som tillhör Lunds universitet. Det gav mig inte bara mycket information om artificiell intelligens men också mycket erfarenhet av marknadsföring och webbutveckling.

Den valbara terminen valde han att läsa vid Malmö universitet.

– Jag läste fotografisk bild på Malmö universitet vilket gav mycket praktisk kunskap om fotografi men även mycket insyn i dikotomin analogt/digitalt, som är relevant i digitala kulturer. Jag fick även använda mig av praktiska och konstnärliga verktyg för att knyta an till ämnet digitala kulturer, som mitt slutgiltiga projekt i kursen handlade om.

Efter kandidatexamen har Patryk valt att fortsätta studera en masterutbildning i interaktionsdesign.

– Jag såg en efterfrågan för user experience designers samtidigt som jag ville fortsätta forska och studera ifall jag vill doktorera i framtiden. Denna utbildning kompletterar mina tidigare studier på grund av fokus på teknik och digitalisering och att den har användaren i fokus. Dessutom är den mer praktisk vilket alltid är roligt att testa på!

När Patryk började sina studier ville han gärna arbeta med marknadsföring och grafisk design, men efter utbildningen och nuvarande studier på masternivå har fått honom att tänka om.

– För tillfället studerar jag interaktionsdesign för att i framtiden arbeta med UX (User Experience), specifikt den visuella delen av UI (User Interface design). Min dröm i framtiden är att kunna arbeta mer med att slå ihop användarvänliga lösningar ihop med varumärkesprofiler för att skapa lösningar som inte bara är visuellt tillfredställande utan också användarvänliga. Långsiktigt skulle jag väldigt gärna arbeta mer med det visuella som till exempel art director eller creative director, främst på grund av att min nuvarande utbildning gav mig en inblick i hur fascinerande en designprocess kan vara.


Publicerat 2023-04-20.

Porträttbild Patryk Banach. Foto.

Namn: Patryk Banach
Utbildning: Kandidatexamen i Digitala Kulturer 180 hp, ett år modevetenskap och grundkurs och fortsättningskurs i organisationssociologi.
Nuvarande sysselsättning: Masterutbildning i Interaction Design vid Malmö universitet
Praktik: AI Lund, https://www.ai.lu.se
Valbar termin: kurs i fotografisk bild vid Malmö universitet.

Läs om utbildningen i digitala kulturer här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-05-05