lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i digitala kulturer

Kandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till dig som vill utforska kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Du vill använda denna kunskap för att utveckla digitala strategier, arbeta i olika digitala produktionssammanhang eller jobba med nya sätt att förmedla kultur. Som student inom programmet utvecklar du både teknisk och humanistisk kunskap och kommer att kunna agera som en förmedlande länk mellan olika aktörer inom kulturbranschen men även andra sektorer.Vår kultur och vårt vardagsliv har blivit digitalt. Det kräver nya färdigheter, ny kunskap och nya redskap.  Det kräver en ny generation humanister.Vi har jobbat hårt med att ta fram ett program som är verksamhetsnära och forskningsnära, tillämpat och teoretiskt, djupgående och brett, historisk förankrat och aktuellt, down-to-earth och innovativt – allt på en gång! Ett program som ger studenterna de bästa förutsättningarna, färdigheterna och kunskaperna, men även kontakterna och den kaxighet som behövs för att klara sig i en föränderlig och ibland tuff arbetsmarknad och som gör vägen dit så spännande, utmanande och fylld med kreativa moment som det bara går.

Kontaktinformation

Robert Willim, Programkoordinator digitala kulturer

E-post robert.willimkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 75 65

Rum C455

Personlig sida

English version of Digital Cultures - Skills Profile