lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Avdelningen för ABM

Cecilia Andersson

Tjänstledig

Lisa Dahlquist

046–222 30 22

Fredrik Hanell

046–222 41 87

Nora Schmidt

046–222 30 22


Avdelningen för bokhistoria

Karoline Baden Staffensen

046–222 02 88

Arina Stoenescu

046–222 02 88


Avdelningen för etnologi

Anna Burstedt

046–222 94 33

Emma Eleonorasdotter

046–222 95 14

Katarzyna Herd

046–222 75 66

Niklas Ingmarsson

046–222 75 66

Helena Larsson

046–222 09 56

Jon Thor Petursson

046–222 75 66


Avdelningen för idé- och lärdomshistoria


Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Erika Larsson

046–222 09 50

Ellen Suneson

046–222 40 55


Avdelningen för musikvetenskap