lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Marsanna Petersen

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Marsanna Petersen kan inte längre nås via institutionen/enheten.